Regio-ouders: wie is wie?

Regio-ouders zijn als vrijwilliger de oren en ogen van Wij zien je Wel. Zij vertegenwoordigen de ouders van kinderen met ZEVMB in een regio. Regio-ouders vangen signalen op in de regio en delen deze met WzjW. Wij zien je Wel betrekt de regio-ouders actief bij de stappen die zij zet. De regio-ouders zijn er voornamelijk voor de zorginhoudelijke onderwerpen. 

Nico van Stam

Regio
Rotterdam
Waarom ben jij regio ouder?

'Met elkaar aan de slag om knelpunten waar jezelf als ouder tegenaan loopt op te lossen, maar ook hiermee het bredere belang van de doelgroep te dienen door te voorkomen dat andere ouders hier in de toekomst tegenaan lopen.' 

E-mail
nicovanstam@gmail.com

Pascalle Essers

Regio
Maastricht
Waarom ben jij regio ouder?

'We moesten alles zelf uitzoeken. Het zijn tropenjaren geweest en ik hoop door mijn betrokkenheid een soort van pad te helpen banen voor jonge ouders van nu. Ik hoop dat ze een beter vangnet vinden en het voor hen adequater geregeld gaat worden.'

E-mail
pascalleessers@gmail.com

Yuòn Ni Lie

Yuon Ni Lie
Regio
Zwolle
Waarom ben jij regio ouder?

'Je merkt dat er meer aandacht komt voor de ZEVMB groep. Ik vind het leuk om daarbij betrokken te zijn en om als vertegenwoordiger van ouders mee te mogen denken.'

E-mail
yuonni_lie@hotmail.com

Bas de Meijer

Regio
Utrecht
Waarom ben jij regio ouder?

'De zorg rond de ZEVMB-kinderen is complex en het is belangrijk dat het zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt zodat je als ouder vooral aandacht kunt hebben voor je kind: dat is tenslotte het belangrijkste.'

E-mail
bas@basfotografie.com

Judith Ros

Regio
Amsterdam
Waarom ben jij regio ouder?

'De ziekte of handicap van het kind kan je niet veranderen, maar de manier waarop we in NL voor deze kinderen en hun naasten zorgen kan wel veel beter.' 

E-mail
rosjudith@gmail.com

Susanna de Wit

Regio
Amsterdam
Waarom ben jij regio ouder?

'Een grote impact voor een best kleine doelgroep. Ik draag daar graag aan bij waar ik kan. Natuurlijk niet in de laatste plaats omdat WzjW voor ons persoonlijk hele mooie dingen doet.'

E-mail
gjdewit@quicknet.nl

Zwantine de Schipper

Regio
Eindhoven
Waarom ben jij regio ouder?

'Omdat we willen dat de zorg voor deze groep kinderen beter geregeld wordt zodat hele gezinnen ontzorgd worden!'

 

E-mail
zwantine@hotmail.com

Paula van Driesten

Regio
Groningen
Waarom ben jij regio ouder?

'Ik probeer zo goed mogelijk voor onze kinderen te spreken omdat zij dat niet kunnen aangeven. Als regio ouder kijk ik breed naar waar meerdere gezinnen in de regio tegenaan lopen en waar ze steun aan ervaren.'  

E-mail
paulavandriesten@outlook.com