Nieuws

23-11-'21

Vacatures: Copiloot regio Amsterdam en Copiloot regio Utrecht

Voor de regio Amsterdam en voor de regio Utrecht worden twee Copiloten gezocht voor de ondersteuning van gezinnen met een kind met zeer ernstige…
22-10-'21

Logeren met je eigen pgb’er: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?

Op dit moment is het nog niet mogelijk dat een kinderdagcentrum uit het pgb een vergoeding betaald krijgt voor kosten van het gebruik van de…
7-10-'21

Op weg naar beter vervoer voor kinderen met ZEVMB

Vervoer heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van gezinnen met kinderen met ZEVMB. Na signalen van ouders besloot Wij zien je Wel (WzjW)…
5-8-'21

‘De passie om deze gezinnen echt te ontlasten delen we enorm’

Chantal van der Velden (afbeelding links) is coördinator van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in de regio’s Zuidwest en Zuidoost. Dat is ook de…
18-6-'21

Welke rol speelt ZEVMB in Verbeteragenda Hulpmiddelen?

Ouders met een kind met ZEVMB ervaren veel problemen rond de aanvraag en levering van hulpmiddelen. Zij zijn hierin niet de enige. Daarom hebben de…
30-3-'21

Minister Van Ark: ‘Resultaten pilot Copiloten zeer positief’

De pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning voor specifieke groepen en gezinnen uit het programma Volwaardig leven, waaronder de Copiloten,…