Nieuws

22-10-'21

Logeren met je eigen pgb’er: een goede oplossing voor tekort aan logeeropvang?

Op dit moment is het nog niet mogelijk dat een kinderdagcentrum uit het pgb een vergoeding betaald krijgt voor kosten van het gebruik van de…
7-10-'21

Op weg naar beter vervoer voor kinderen met ZEVMB

Vervoer heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van gezinnen met kinderen met ZEVMB. Na signalen van ouders besloot Wij zien je Wel (WzjW)…
18-6-'21

Welke rol speelt ZEVMB in Verbeteragenda Hulpmiddelen?

Ouders met een kind met ZEVMB ervaren veel problemen rond de aanvraag en levering van hulpmiddelen. Zij zijn hierin niet de enige. Daarom hebben de…
30-3-'21

Minister Van Ark: ‘Resultaten pilot Copiloten zeer positief’

De pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning voor specifieke groepen en gezinnen uit het programma Volwaardig leven, waaronder de Copiloten,…
8-3-'21

Oproep ZEVMB-gezinnen: deel je ervaring met hulpmiddelen

Hoe gaat het met het aanvragen, verstrekken en het onderhoud van hulpmiddelen? Wat gaat goed en wat kan beter? Het ministerie van VWS en VNG laten…
19-11-'20

Update Veelgestelde vragen corona en ZEVMB

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen aan Wij zien je Wel, sinds de corona-uitbraak. We proberen antwoord te geven vanuit zowel het…