Bijeenkomsten

In de afgelopen 2,5 jaar heeft Wij zien je Wel verschillende bijeenkomsten georganiseerd: van regionale ouderbijeenkomsten over verschillende thema’s tot landelijke bijeenkomsten met professionals en andere betrokkenen. Op dit moment staan er geen nieuwe bijeenkomsten gepland.

Hieronder vind je een overzicht van de afgelopen bijeenkomsten, met daaraan het verslag en/of rapport gekoppeld.