Bijeenkomsten

Wij zien je Wel heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd: van regionale ouderbijeenkomsten over verschillende thema’s tot landelijke bijeenkomsten met professionals en andere betrokkenen. Door corona heeft dit enige tijd stil gelegen. Op dit moment staan er geen nieuwe bijeenkomsten gepland.

Hieronder vind je een overzicht van de afgelopen bijeenkomsten, met daaraan het verslag en/of rapport gekoppeld.

Banner