Bijeenkomsten

De werkgroep organiseert regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers van mensen met ZEVMB. Doel hiervan is om een kritisch klankbord en spiegel te organiseren voor ons werk en om ouders te ondersteunen bij het verkrijgen van een gelijkwaardige stem in het zorgproces rond hun kind. Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees meer

Ouderbijeenkomst regio Enschede (update: gaat niet door)

Update: deze extra regiobijeenkomst op 25 maart a.s. is komen te vervallen als gevolg van te weinig aanmeldingen.

Wij zien je Wel organiseert…

Wij zien je Wel-middag Samen Kijken

Wij zien je Wel organiseert een middag voor alle betrokkenen bij mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB)

Tijdens…