Bijeenkomsten

De werkgroep organiseert regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers van mensen met ZEVMB. Doel hiervan is om een kritisch klankbord en spiegel te organiseren voor ons werk en om ouders te ondersteunen bij het verkrijgen van een gelijkwaardige stem in het zorgproces rond hun kind. Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees meer

Regionale ouderbijeenkomsten in het najaar

In het najaar organiseert Wij zien je Wel opnieuw regionale ouderbijeenkomsten door het hele land. Momenteel worden deze gepland. We houden jullie op…