Bijeenkomsten

Professionals: zijn jullie er (weer) bij op 22 november?

Als vervolg op de eerste succesvolle professionalbijeenkomst op 31 mei, organiseren we een 'Wij zien je Wel'-middag op donderdag 22 november. Eerder communiceerden we dat deze bijeenkomst een hele dag zou duren, maar om organisatorische redenen hebben we besloten om deze aan te passen naar een middagprogramma van 13:00 - 16:45.

Wat gaan we doen? Ton Heerts, voorzitter van de werkgroep, heet iedereen welkom en opent de middag. Vervolgens wordt Minister Hugo de Jonge (VWS) live geïnterviewd over het belang van Wij zien je Wel en zijn betrokkenheid bij de werkgroep. Aansluitend krijg je een korte update van de voortgang van de activiteiten.

Daarna beginnen we met het toekomstperspectief voor 2023. Hoe ziet de ondersteuning van ZEVMB-gezinnen er dan uit, als we onze plannen hebben uitgevoerd? We gaan in op de pilots, waarbij we met elkaar in gesprek gaan over de concrete invulling ervan. Wij zijn benieuwd wat jij als professional vanuit jouw positie wil bijdragen aan de beweging 'van overleven naar leven' van ZEVMB-gezinnen. Alle betrokken professionals uit gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, etc. zijn van harte uitgenodigd! Wees er snel bij, want vol is vol. Bekijk het programma

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar! Aanmelden 22 november 

 

Ouderbijeenkomsten begin 2019

In elke regio is begin 2019 weer een ouderbijeenkomst gepland. Ouders van iemand met ZEVMB gaan in gesprek met een aantal professionals uit de regio en met elkaar. Zet het vast in je agenda, de aanmelding hiervoor start einde van het jaar. 

  • maandag 21 januari: Groningen (10.00 – 12.00 uur)
  • maandag 21 januari: Zwolle (19.00 – 21.00 uur)
  • maandag 28 januari: Maastricht (10.00 – 12.00 uur)  
  • maandag 28 januari: Eindhoven (19.00 – 21.00 uur) 
  • maandag 4 februari: Amsterdam (10.00 – 12.00 uur)  
  • maandag 4 februari: Utrecht (19.00 – 21.00 uur)
  • maandag 11 februari: Rotterdam (10.00 – 12.00 uur) 
  • maandag 11 februari: Den Haag (19.00 – 21.00 uur)

Eerdere bijeenkomsten