Bijeenkomst Onderweg van overleven naar leven (12 maart 2020)

Datum
donderdag 12 maart 2020
Tijd
Inloop vanaf 9.30
Locatie

Driebergen & Livestream
Nederland

Voor wie
Ouders
Professionals

Op 12 maart 2020 presenteerde de werkgroep de opbrengsten en aanbevelingen tot nu toe. 

De werkgroep Wij zien je Wel is in september 2017 ingesteld door het ministerie van VWS. Alle werkgroepleden, ieder vanuit zijn eigen perspectief, hebben met hart en ziel bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor gezinnen met een kind met ZEVMB. Op 12 maart 2020 hebben zij hun eindrapport gepresenteerd en het stokje overgedragen aan een nieuwe stuurgroep Wij zien je Wel. 

In het eindrapport 'Onderweg van overleven naar leven' staan 10 aanbevelingen voor het vervolg, gericht aan de minister van VWS, de Tweede Kamer, aan vele betrokken organisaties, instanties en natuurlijk de ouders.