Copiloten

De pilot Copiloten is gestart. In deze pilot willen we leren vanuit de dagelijkse praktijk van gezinnen rondom een ZEVMB-kind. Leren hoe de ondersteuning voor deze gezinnen het beste kan worden ingericht. Doel van de inzet van een Copiloot is de kwaliteit van leven en participatie van het gezin als geheel en van de individuele gezinsleden te verbeteren.

Wat betekent de inzet van een Copiloot voor het gezin?
Een Copiloot staat als gelijkwaardig partner naast het gezin en ontzorgt hen door bijvoorbeeld aanvragen voor hulpmiddelen en de coördinatie van zorg op zich te nemen. Een Copiloot werkt niet als uitvoerend zorgprofessional, maar als organisator en schakel tussen de verschillende instanties rondom het gezin. De stille kracht op de achtergrond, de steun en toeverlaat waarvan je weet dat die er altijd is, een ‘doener’, die veel regelwerk uithanden neemt, terwijl anderen de zorg verlenen. 
Van het gezin die een Copiloot krijgt, verwachten we een actieve bijdrage aan de pilot, namelijk input voor het begeleidende onderzoek en voor het ontwikkelen van een werkwijze, inclusief het werken met een digitaal platform.

Heeft jouw gezin een Copiloot nodig?
In 50 gezinnen kunnen we de komende twee jaar een Copiloot inzetten. Uit alle gezinnen die zich voor 15 oktober bij ons melden via het aanmeldformulier, maken we een selectie. Zo willen we een diversiteit aan gezinnen betrekken: uit het hele land, in verschillende situaties, leeftijden en met verschillende achtergronden. Bij de selectie zal ook worden getoetst of het kind onder de ZEVMB doelgroep valt. Als zich meer gezinnen melden dan we kunnen ondersteunen met een Copiloot, gaan we loten. 

Als je belangstelling hebt voor een Copiloot, meld je voor 15 oktober aan.

Aanmelden

Het team van Copiloten
De eerste groep Copiloten is geselecteerd en zijn aan de slag gegaan.  Nog dagelijks ontvangen we telefoontjes en mails van mensen die als Copiloot willen instromen. Maar op dit moment is het team compleet en gaan we aan de slag met het koppelen van Copiloten en gezinnen. We laten weten via deze site en/of de nieuwsbrief als er meer mensen nodig zijn.