De stuurgroep Wij zien je Wel

De samenstelling van de nieuwe stuurgroep wordt op een later moment bekend gemaakt. 

foto overdracht