Einde Wlz-overgangsrecht: alles op een rijtje

Een deel van de kinderen met ZEVMB krijgt nu zorg op basis van het Wlz-overgangsrecht. Deze overgangsregeling geldt sinds 2015. Je kunt in het laatste besluit van het CIZ zien of je hiervan gebruik maakt. Daarin staat de term WLZ-indiceerbare.

De overgangsregeling stopt per 31 december 2019. De zorg van je kind valt dan onder de reguliere Wlz. Je kunt dezelfde zorg of hetzelfde budget houden als je nu hebt.

We zetten op een rijtje wat er gaat gebeuren.

1. Over naar een zorgprofiel

In het indicatiebesluit van het CIZ staat welk zorgprofiel voor jouw kind geldt vanaf 1 januari 2020. Meestal is dat VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (VG8). Aan het zorgprofiel is een budget gekoppeld voor de aanbieder (zorg in natura) of de budgethouder (pgb). Het zorgprofiel bepaalt dus hoeveel zorg je kunt ontvangen of inkopen.

2. ‘Hebben = houden’

Uitgangspunt is dat je vanaf 2020 dezelfde zorg of budget ontvangt als nu. Zijn je kosten hoger dan het budget dat bij je zorgprofiel hoort? Dan krijg je extra budget.

Het zorgkantoor heeft bekeken of in jouw situatie EKT of meerzorg nodig is. Je hebt een brief gekregen van het zorgkantoor waarin staat dat je vanaf 1 januari 2020 dezelfde zorg houdt als nu. Als daarvoor EKT nodig is, regelt het zorgkantoor dat (ook voor budgethouders). Als meerzorg nodig is, vraagt het zorgkantoor dat aan als je zorg in natura hebt. Budgethouders krijgen een contactpersoon bij het zorgkantoor die helpt met de aanvraag.

Heb je geen brief gehad en verwacht je dat EKT of meerzorg nodig is? Neem dan contact op met je zorgkantoor.

3. Verandert de zorgvraag?

Verandert de situatie waardoor je kind meer zorg nodig heeft? Overleg dan eerst met het zorgkantoor of er genoeg ruimte in je zorgprofiel zit. Zo niet, dan kun je ook een beroep doen op Extra kosten thuis of meerzorg.

4. Meerzorg aanvragen

Ga naar ons stappenplan voor uitleg.

5. Duur van de indicaties

  • De Wlz-indicatie is levenslang.
  • Extra kosten thuis en meerzorg worden meestal voor een jaar toegekend, en daarna steeds voor 3 jaar verlengd.

6. Ga je verhuizen?

Houd dan rekening met het volgende:

  • De nieuwe zorgaanbieder kan je zorgplan overnemen als de oude aanbieder daarmee akkoord gaat. Ook het (oude) zorgkantoor moet instemmen. Zo kun je het extra budget vanuit Extra kosten thuis of vanuit meerzorg behouden zonder nieuwe aanvraagprocedure.
  • Heb je een pgb? Meld je verhuizing dan bij je (oude) zorgkantoor. Je hoeft niets opnieuw aan te vragen.
  • Loopt de meerzorg af? Dan beslist het nieuwe zorgkantoor of meerzorg verlengd wordt. Neem tijdig contact op met het zorgkantoor of meerzorg verlengd wordt.

Vragen?

Neem contact op met het Juiste Loket: dit is een plek waar je informatie en advies kan krijgen over de (langdurige) zorg. Hier kan je ook terecht voor vragen over de toegang, aanvraag en het regelen van deze zorg. Je kan hen mailen op meldpunt@juisteloket.nl.

Ook kan je een mail sturen naar info@wijzienjewel.nl