Aanmelden van je gezin om in aanmerking te komen voor een ZEVMB-predicaat

Ik vraag aan
Gegevens ondersteuner
Gegevens gezin
Wat is je vraag?
Hoe heb je het ZEVMB-predicaat gevonden?

Wat doen we met je gegevens?

We verzamelen de gegevens op deze pagina met als doel om te kunnen beoordelen of je kind in aanmerking komt voor het ZEVMB-predicaat. De ingezonden gegevens worden opgeslagen op de webserver en periodiek geëxporteerd naar een Excel bestand voor verdere verwerking. Dit bestand wordt opgeslagen in ons projectarchief.

Lees meer over jouw privacy op deze website