Aanmeldformulier gezinnen met perspectief ZEVMB voor hun kind

Uit hoeveel personen bestaat jouw gezin naast jouw kind met perspectief ZEVMB?
Is het een jongen of een meisje?
Hebben jullie een officiële diagnose, zo ja, welke?
Zijn er nog andere kinderen met ZEVMB in je gezin?
Ligt hij/zij in het ziekenhuis of zijn jullie thuis?
Hebben jullie op dit moment zorg geregeld voor je zoon/dochter?

Wat doen we met je gegevens?

We verzamelen de gegevens op deze pagina met als doel om te kunnen beoordelen of je in aanmerking kan komen voor een Copiloot. De ingezonden gegevens worden opgeslagen op de webserver en periodiek geëxporteerd naar een Excel bestand voor verdere verwerking. Dit bestand wordt opgeslagen in ons projectarchief.

We bewaren je gegevens zolang het project loopt. Daarna zullen ze binnen een jaar verwijderd worden.

Lees meer over jouw privacy op deze website