Aanmelden van uw gezin om in aanmerking te komen voor een Copiloot

Hoeveel kinderen met ZEVMB zijn er in je gezin?
Waar woont/wonen je kind/kinderen met ZEVMB?
Denk je dat je kind tot de groep ZEVMB behoort?
Op basis van de beschrijving op Definitie van ZEVMB
Uit hoeveel personen bestaat uw gezin naast uw kind met ZEVMB?
Vader
Moeder
Zoon zonder ZEVMB
Dochter zonder ZEVMB

Wat doen we met je gegevens?

We verzamelen de gegevens op deze pagina met als doel om te kunnen beoordelen of je in aanmerking kan komen voor een Copiloot. De ingezonden gegevens worden opgeslagen op de webserver en periodiek geëxporteerd naar een Excel bestand voor verdere verwerking. Dit bestand wordt opgeslagen in ons projectarchief.

We bewaren je gegevens zolang het project loopt. Daarna zullen ze binnen een jaar verwijderd worden.

Lees meer over jouw privacy op deze website