29-11-18

'Blijf zichtbaar en houd het praktisch'

Professionals en ouders kwamen op 22 november bij elkaar tijdens de tweede landelijke WijzienjeWel-bijeenkomst in Utrecht. Allemaal met hetzelfde doel: er met elkaar voor zorgen dat ZEVMB-gezinnen de beweging ‘van overleven naar leven’ kunnen maken. Ook minister Hugo de Jonge (VWS) was erbij. Hij vertelde hoeveel indruk de verhalen van de ouders op hem maken. De minister vindt dat WijzienjeWel goed zichtbaar is: ‘Wij hebben jullie zeker wél gezien het afgelopen jaar. Vooral jullie praktische aanpak werkt goed. Ik zou dus ook willen zeggen: blijf zo doorgaan.'

Ouders vertelden over de verschillende fasen in het leven van hun ZEVMB-kind en droomden hoe de toekomst van hun gezin in 2023 kan zijn, als zorg en ondersteuning goed is geregeld. Professionals gingen met elkaar in gesprek over hoe dit toekomstperspectief kan landen in de dagelijkse praktijk en hoe we samen het verschil kunnen maken voor deze gezinnen. Er zijn veel ideeën, plannen en lopende initiatieven uitgewisseld.

Op 16 mei 2019 is de volgende landelijke bijeenkomst.