29-11-18

Copiloten van start

We hebben intussen een team van 16 Copiloten, verspreid over heel Nederland. Zij staan te trappelen om aan de slag te gaan en er zijn al een aantal gezinnen gekoppeld. Er hebben zich meer dan 100 gezinnen aangemeld om voor een Copiloot in aanmerking te komen. Niet al deze gezinnen kunnen meedoen in de pilot. We hebben voor de pilot ruimte om 50 gezinnen te begeleiden en van te leren. Uit de aanmeldingen hebben we een selectie gemaakt en geloot onder een zo divers mogelijke groep gezinnen om maximaal te leren. Het proces van selectie en loting staat toegelicht op de site. De aanmelding is nu gesloten en we gaan de komende maanden leren in de praktijk. We houden jullie op de hoogte.