7-10-20

Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte

In de afgelopen 1,5 jaar is een pilot uitgevoerd waarbij 61 gezinnen werden ondersteund door een Copiloot. Een Copiloot is een gespecialiseerde cliëntondersteuner voor gezinnen met een persoon met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). De Copiloot heeft specifieke kennis om deze gezinnen te ondersteunen en blijft langdurig aan het gezin verbonden, met de vrijheid ‘om te doen wat nodig is’. Niet alleen voor het kind, maar voor alle gezinsleden.

Een Copiloot verleent geen zorg, maar is vooral aanwezig, luistert, regelt, legt contact met instanties, coördineert en pakt door. Kennisuitwisseling onderling en korte lijnen onderhouden met de betrokken organisaties blijkt hierbij cruciaal. Het onderzoek van Partoer, Beernink en de RUG: ‘Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte’ laat zien dat het de moeite waard is om te investeren in deze vorm van ondersteuning: de kwaliteit van leven van de gezinnen wordt beter en zij voelen zich er minder alleen voor staan. Er komt meer ruimte voor het gezin en voor de eigen ontplooiing van ouders. Ouders zijn blij dat ze altijd iemand kunnen bellen, die hun situatie goed kent en die meedenkt.

 

Ook een maatschappelijke businesscase

Daarnaast heeft onderzoeksbureau Dock4 een kosten-baten analyse gemaakt van de inzet van een Copiloot. Hieruit blijkt dat door de inzet van deze Copiloot de maatschappelijke besparing per gezin ruim 12.500 euro per jaar is. Ook wordt duidelijk dat elke extra geïnvesteerde euro voor de inzet van een Copiloot maatschappelijk 2,5 euro kan besparen. Diverse partijen profiteren van deze besparingen.  

 

Het vervolg

De pilot wordt nog twee jaar voortgezet en uitgebreid. We kijken hierbij ook met name of er meer winst is te behalen door een Copiloot al vroeg in te zetten. Als pas net duidelijk wordt dat sprake is dat het kind met ZEVMB zal opgroeien. In de afgelopen periode kwam een Copiloot meestal in een gezin waar al een crisissituatie was ontstaan, of langdurige stress was opgebouwd. De verwachting is dat met een vroege inzet een aantal escalaties en crises kunnen worden voorkomen en dat het gezin een betere basis heeft om hun leven aan te passen.

 

Lezen?