30-03-21

Minister Van Ark: ‘Resultaten pilot Copiloten zeer positief’

De pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning voor specifieke groepen en gezinnen uit het programma Volwaardig leven, waaronder de Copiloten, blijken succesvol. Daarom worden de vijf pilots verlengd tot eind 2022. Dat schrijft minister Van Ark (VWS) aan de Tweede Kamer. Zij baseert haar bevindingen op een overkoepelend rapport over de pilots, waarin ook de conclusies uit de maatschappelijke businesscase voor de pilot Copiloten zijn meegenomen.

In haar brief geeft de minister aan dat ze het vervolg op deze successen wil starten bij de Copiloten: ‘Ik vind het belangrijk dat verkend wordt of en hoe de positieve eindresultaten uit de pilot ZEVMB een plek kunnen krijgen. Daarom ga ik verkennen hoe gespecialiseerde cliëntondersteuning voor deze goed af te bakenen doelgroep (van naar schatting 2.000 cliënten) vorm kan krijgen en welke financiële consequenties dit heeft.’ De resultaten van deze verkenning verwacht zij medio 2021, zodat het volgende kabinet een goed afgewogen beslissing kan nemen over structurele inbedding.

Ze besluit de brief met een groot compliment voor de gepassioneerde inzet van alle medewerkers die de afgelopen jaren aan de vijf pilots hebben gewerkt: ‘Zij hebben zich de afgelopen twee jaar enorm ingespannen om onder soms moeilijke omstandigheden ondersteuning te bieden voor mensen die soms tussen wal en schip dreigen te raken.’