3-09-20

Oproep zorgprofessionals en zpp'ers: denken jullie mee over passend aanbod?

Het programma Wij zien je Wel zoekt naar verbetermogelijkheden voor de kwaliteit en organisatie van zorg en ondersteuning van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige Beperkingen (ZEVMB) en hun gezinnen.

Om dit doel te bereiken willen wij graag in contact komen met zorgprofessionals en zzp’ers die met veel geduld en passie zorgen voor mensen met ZEVMB. Zorgverleners en zzp’ers die zich inzetten om de kwaliteit van leven voor mensen met ZEVMB zo groot mogelijk te maken.

Hoe kunnen wij elkaar helpen?

Ben jij werkzaam in de zorg voor mensen met ZEVMB? Werk je in een instelling of middels een PGB bij één of meer gezinnen thuis? Of heb jij op een andere manier ervaring opgedaan in de zorg voor mensen met ZEVMB? Heb je zelf een logeerinitiatief gestart? Of heb je de ambitie om alleen of samen met anderen een kleinschalige plek op te starten voor wonen, logeren of dagbesteding voor deze doelgroep? En ervaar je hierbij belemmeringen, zoals de financiering, wet- en regelgeving, hulpmiddelen, huisvesting of bij het vormen van een groep?

Dan gaan we heel graag met je in gesprek! Wij willen namelijk een beeld krijgen van waar jullie als ambitieuze professionals tegenaan lopen en leren van goede voorbeelden, die verder verspreid zouden kunnen worden. Ook willen we met jullie verkennen waarin jullie ondersteund zouden willen worden om passend aanbod voor mensen met ZEVMB te kunnen realiseren. Wellicht ontstaat er een mooie samenwerking.

Hoe? Een online bijeenkomst

Wij, Patricia Koster (Projectleider Ontzorgen Ouders – Wij zien je Wel) en Zwantine de Schipper (Projectouder/adviseur vanuit ouderperspectief Ontzorgen ouders – Wij zien je Wel), organiseren een online bijeenkomst omdat wij graag met jullie van gedachten willen wisselen over de mogelijkheden. We horen graag van jullie wat een volgende stap zou kunnen zijn om jullie én onze ambities vanuit Wij zien je Wel mogelijk te maken. 

Als je interesse hebt om mee te praten, stuur dan een mail aan patricia.koster@wijzienjewel.nl. Je ontvangt een datumprikker voor de online bijeenkomst.