26-09-18

Startsein pilots Wij zien je Wel

Vandaag publiceert de Werkgroep Wij zien je Wel (WzjW) een tussenrapportage en geeft hiermee het startsein voor vijf pilotprojecten. Dit rapport is vandaag aangeboden aan Minister De Jonge en aan de Tweede Kamer.

De werkgroep heeft een beweging op gang gebracht door met ouders, betrokken professionals en organisaties in gesprek te gaan over wat het betekent om een kind met ZEVMB te hebben. Op basis van input van al deze partijen is een toekomstbeeld geschetst van hoe de kwaliteit van leven van deze gezinnen kan verbeteren: van overleven naar leven. De pilots geven handen en voeten aan deze verbetering.

We hebben ook een persbericht verstuurd.