18-06-20

Vacature: projectleider Kennis en expertise in het landelijke team Wij zien je Wel

Ouders van kinderen met ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen) hebben een heel zware zorgtaak en lopen constant vast in het oerwoud van mogelijkheden om hen te ondersteunen. Ter illustratie zie de film ‘Wat je niet ziet’.

Vanaf 2017 is een programma WijzienjeWel in opdracht van het ministerie van VWS aan de slag om het leven van deze gezinnen een impuls te geven van overleven naar leven. Voor een indruk van de opbrengst van de eerste fase van dit programma, zie het eindrapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ en e-zine ‘Wij zien je Wel brengt beweging’ die in maart van dit jaar zijn gepubliceerd.

Vanaf voorjaar 2020 zijn we in een nieuwe fase beland met een nieuwe opdracht: veranker wat in de eerste fase is bereikt en in gang gezet. Om dit te realiseren is een team aan de slag met per onderdeel een verantwoordelijk duo van een projectleider en een ervaringsdeskundige ouder.

Het WzjW-team is opgedeeld in de inhoudelijke onderdelen:

 1. Materiele ondersteuning (hulpmiddelen en woningaanpassing)
 2. Ouders ontzorgen (passende dagbesteding, logeren, deeltijdwonen en vervoer),
 3. Pilot Copiloten (iemand naast het gezin die ondersteuning biedt bij alle regelwerk) en
 4. Consolideren van de opgebouwde kennis en expertise (vacature)

Het team dat deze opdracht op zich heeft genomen is voor onderdeel 4 op zoek naar uitbreiding met een stevige en ervaren projectleider Expertisebundeling.

Voor meer informatie over het programma: www.wijzienjewel.nl (wordt komende week nog verder geactualiseerd)

 

Opdracht

De opdracht voor dit programmaonderdeel is drieledig:

 1. Ontwerp een landelijk kenniscentrum ZEVMB met regionale expertisekernen en richt deze in samen met diverse experts. Denk hierbij aan een netwerkachtige structuur.  In deze structuur wordt kennis opgebouwd, geborgd en ontsloten, over de grens van organisaties en instellingen heen. Dit wordt gevoed door de verschillende WzjW projecten en de samenwerkingspartners en verder is het van belang om aan te sluiten bij bestaande andere initiatieven.
 2. Faciliteer het proces van diverse (zorg)professionals en ouders, die samenwerken aan de beschrijving van een zorgpad ZEVMB. Een zorgpad dat recht doet aan een goede kwaliteit van leven voor alle gezinsleden.  Niet alleen op het zorgdomein, maar levensbreed.
 3. Formuleer samen met medische zorgprofessionals hoe de coördinatie van de vele medische professionals, die betrokken zijn bij mensen met ZEVMB het beste kan worden vormgegeven. Doel is te komen tot één zorgprofessional die afstemming houdt met de andere betrokken collega’s en die waakt over de kwaliteit van het leven.

Voor deze functie zoeken we een ervaren en zelfstandige projectleider, die geïnteresseerd is om in een uitdagende omgeving die beweegt tussen uitvoering, beleid en politiek. Die wil samenwerken met een ervaringsdeskundige ouder en een ambitieus team.

De periode waarbinnen deze opdracht vorm moet krijgen is tussen 15 juli 2020 en 31 december 2021 en de tijdsinvestering ongeveer 2 dagen per week.

 

Profiel

We zoeken iemand:

 • met ervaring en netwerk in het zorgveld (cure en evt ook care). 
 • met ervaring met opbouwen / participeren in multidisciplinaire netwerken.
 • met ervaring met het delen van kennis en ervaringen in een netwerk.
 • die op zijn/haar gemak is met werken in een complexe omgeving.
 • die een doortastende projectleider is en die in staat is om partijen met verschillende achtergrond met elkaar te verbinden.
 • die een teamspeler is.

 

Reacties

Wij ontvangen graag reacties uiterlijk 30 juni in de vorm van een brief met CV per mail naar Carien van Hooff, programmamanager: carien.vanhooff@wijzienjewel.nl

Voor vragen of een nadere toelichting: 06-28558874