18-12-19

Verslag ouderbijeenkomsten najaar 2019 nu beschikbaar

In het najaar van 2019 vonden verspreid over het land verschillende ouderbijeenkomsten plaats. Dit keer waren de thema's Van Overleven naar Leven en knelpunten bij het aanvragen van hulpmiddelen. 

Lees hier het verslag van de bijeenkomsten.