17-09-20

Versterking gezocht! Ben jij onze nieuwe projectleider?

Gezocht: projectleider Paspoort ZEVMB

Ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) hebben een heel zware zorgtaak en lopen constant vast in het oerwoud van mogelijkheden om hen te ondersteunen. Ter illustratie, zie de film ‘Wat je niet ziet’.

Vanaf 2017 is een programma Wij zien je Wel in opdracht van het ministerie van VWS aan de slag om het leven van deze gezinnen een impuls te geven van overleven naar leven. Voor een indruk van de opbrengst van de eerste fase van dit programma, zie het eindrapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ en e-zine ‘Wij zien je Wel brengt beweging’ die in maart van dit jaar zijn gepubliceerd.

Vanaf voorjaar 2020 zijn we in een nieuwe fase beland met een nieuwe opdracht: veranker wat in de eerste fase is bereikt en in gang gezet. Om dit te realiseren is een team aan de slag met per onderdeel een verantwoordelijk duo van een projectleider en een ervaringsdeskundige ouder. Voor meer informatie over het programma: www.wijzienjewel.nl.

Voor de realisatie van deze opdracht is het van belang om de beoordeling of iemand tot de groep ZEVMB behoort verder te consolideren tot een paspoort. Dat paspoort is gebaseerd op een conditie (ZEVMB), niet een diagnose. Dit paspoort is gekoppeld aan een ‘vinkje’ in relevante systemen, dat direct toegang geeft tot eenvoudigere procedures, waarbij professionals met kennis van ZEVMB aan de ‘systeemkant’ betrokken zijn. De aan het paspoort gekoppelde werkwijze is erop gericht dat het gezin minder administratieve last ervaart.

 

Opdracht

De opdracht voor dit programmaonderdeel is om de beoordeling of iemand tot de groep ZEVMB hoort te consolideren in een zgn. Paspoort ZEVMB en dit te verankeren bij de betrokken organisaties.

  1. Ontwerpen van een procedure voor het toekennen van een paspoort ZEVMB. De huidige procedure is het startpunt voor het ontwerpen van een proces van toekenning van een paspoort.
  2. Dit proces van paspoort toekenning beleggen en inregelen bij een passende partij.
  3. In samenspraak met betrokken partijen bepalen tot welke procedurevereenvoudiging het paspoort toegang geeft.
  4. Inregelen van deze vereenvoudigde procedures in (systemen van) betrokken uitvoeringsorganisaties.

 

Wie zoeken we?

Voor deze functie zoeken we een ervaren en zelfstandige projectleider, die graag wil werken in een uitdagende omgeving, en die beweegt tussen uitvoering, beleid en politiek. Die wil samenwerken met een ervaringsdeskundige ouder en een ambitieus team.

De periode waarbinnen deze opdracht vorm moet krijgen is tussen 1 oktober 2020 en 31 oktober 2021 en de tijdsinvestering ongeveer 2 dagen per week.

 

Profiel

  • een doortastende projectleider, die in staat is om partijen met verschillende perspectieven met elkaar te verbinden.
  • kennis van de werking van de langdurige zorgketen van toegang tot informatievoorziening, en liefst ook van de Wmo en Zvw.
  • antennes voor perspectief van systeempartijen en hoe zij werken.
  • affiniteit met het ontwerpen en herinrichten van procedures.
  • resultaatgericht.
  • een teamspeler.

 

Interesse?

Wij ontvangen graag reacties uiterlijk 8 oktober in de vorm van een brief met CV per mail naar Carien van Hooff, programmamanager: carien.vanhooff@wijzienjewel.nl.

Voor vragen of een nadere toelichting, bel Carien van Hooff: 06-28558874