24-10-18

Voorstelling Lastige Ouders op het ministerie van VWS

De Werkgroep WijzienjeWel organiseerde de toneelvoorstelling Lastige Ouders, over gezinsleven rond een zorgintensief kind, op dinsdag 23 oktober op het ministerie van VWS. De zaal zat vol betrokkenen: van ouders en professionals tot beleidsmakers, bestuurders en Copiloten. Na afloop was er een interessante paneldiscussie, waarbij werd ingegaan op de gezamenlijke doelstelling: 'van overleven naar leven', hoe doen we dat? Vanuit verschillende perspectieven werd er gekeken en bij velen moest de impact van het toneelstuk nog wel even landen.