18-06-21

Welke rol speelt ZEVMB in Verbeteragenda Hulpmiddelen?

Ouders met een kind met ZEVMB ervaren veel problemen rond de aanvraag en levering van hulpmiddelen. Zij zijn hierin niet de enige. Daarom hebben de betrokken landelijke organisaties een Normenkader opgesteld, dat nu is uitgewerkt in een Verbeteragenda. Hieraan hebben o.a. VWS, VNG, Zorgverzekeraars Nederland, Revalidatie Nederland, Ergotherapie Nederland, Firevaned, Ieder(in) en verschillende andere cliëntorganisaties een bijdrage geleverd. Wij zien je Wel heeft het perspectief van gezinnen met een kind met ZEVMB ingebracht.

De resultaten zijn donderdag 10 juni jl. gepresenteerd op het congres #Samenregelenwehet. Ruim 300 deelnemers zagen een filmpje met het verhaal van Susanna de Wit en haar dochter Lily met ZEVMB. Zij laat zien hoe belangrijk passende hulpmiddelen voor een gezin met een kind met ZEVMB zijn, en hoe ingewikkeld dat nu is geregeld.

Projectleider Astrid van der Kooij (Materiële ondersteuning - Wij zien je Wel) legde vervolgens aan alle deelnemers uit hoe belangrijk hulpmiddelen en een geschikt huis zijn voor gezinnen met een kind met ZEVMB en hoe cruciaal hierin het advies van een deskundige ergotherapeut is. Ook vertelde ze dat er een ‘palet’ aan hulpmiddelen is dat ieder gezin nodig heeft en dat ook naar de behoeften van de andere gezinsleden moet worden gekeken. Het eerder vertoonde filmpje van Susanna en haar dochter Lily sloot hier naadloos op aan.

Wat betekent de Verbeteragenda voor gezinnen met een kind met ZEVMB?

Een aantal verbeteringen zijn vastgelegd in twee convenanten. Het is de bedoeling dat alle gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers de inhoud van de convenanten in hun uitvoeringsorganisatie gaan gebruiken. Als ze deze convenanten ondertekenen, dan betekent dat o.a.:

  • dat ze bij verhuizing van de cliënt de overname van het hulpmiddel regelen conform de afspraken in het convenant.
  • dat zij de beschreven model-maatwerkprocedure in hun uitvoeringsorganisatie implementeren.
  • dat zij in hun beleid opnemen dat een functioneel hulpmiddelenadvies van de behandelaar zo veel mogelijk zal worden overgenomen bij de beoordeling welk hulpmiddel passend is voor de cliënt.
  • dat alle partijen een vorm van casemanagement inzetten bij de doelgroep met een complexe hulpmiddelenvraag.

Daarnaast worden handreikingen en adviezen uitgebracht die moeten leiden tot:

  • verbetering van de bejegening van mensen die een hulpmiddel nodig hebben. Gezinnen ervaren dat hun verhaal centraal staat, en worden goed op de hoogte gehouden zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Zie ook deze checklist die is ontwikkeld vanuit de Verbeteragenda.
  • het afgeven van langer lopende beschikkingen, zodat bij de aanvraag van bijvoorbeeld een nieuwe rolstoel de aanvraag niet van voor af aan hoeft te worden begonnen, maar zij direct bij de leverancier terecht kunnen.  
  • keuzevrijheid en passende tarieven voor complexe hulpmiddelen, ook bij een PGB.
  • een systeem dat ervoor zorgt dat niet telkens opnieuw alle gegevens hoeven te worden opgevraagd.
  • een plek waar de betrokken organisaties vastlopende complexe casuïstiek kunnen bespreken.

Ben jij een gezin met een kind met ZEVMB en wil je invloed uitoefenen?

De VNG heeft op 12 mei 2021 jl. een brief gestuurd aan alle gemeenten en leveranciers waarin wordt uitgelegd wat deze convenanten inhouden met een verzoek om deze te ondertekenen.

Zij beslissen echter zelf of ze de convenanten en handreikingen overnemen. Vraag daarom of jouw gemeente en leverancier de convenanten ondertekent. En zo niet, verwijs naar de oproep van de VNG om dit wel te doen. Je kunt hierbij verwijzen naar deze webpagina van de VNG, waar o.a. de convenanten te vinden zijn.

Monitor – Oproep: deel jouw ervaringen

De grote vraag is nu of de afgesproken verbeteringen inderdaad leiden tot een soepeler lopende aanvraag en levering van een benodigd hulpmiddel. Dit monitoren is van groot belang. Wij verwijzen hiervoor naar Ieder(in). Ieder(in) blijft samen met de betrokken PG-organisaties monitoren of de uitvoering echt verbetert. En ontvangt graag jouw ervaringen van wat goed gaat en waar het beter kan via het meldpunt van Ieder(in). Als je niet weet bij welke instantie je voor een bepaald hulpmiddel moet zijn, kun je contact opnemen met het Juiste Loket. Mensen die problemen hebben met hun hulpmiddel en er niet uitkomen met bijvoorbeeld hun gemeente, de leverancier of het zorgkantoor, kunnen daarover contact opnemen met het Meldpunt van Ieder(in). Dat kan per mail en telefonisch.

Meldpunt – Ieder(in)
Telefoonnummer: 085 – 400 70 22.
Je kunt ook mailen:
meldpunt@iederin.nl

Het Juiste Loket
Telefoonnummer: 030-7897878
E-mailadres:
meldpunt@juisteloket.nl