24-03-22

ZEVMB-zorgstandaard: verschil in ervaring tussen ouders en zorgverleners

324 mensen vulden de vragenlijst in die ons helpt bij het ontwikkelen van de ZEVMB-zorgstandaard. Om precies te zijn: 129 ouders en 172 zorgverleners. We zijn ervan onder de indruk dat zoveel mensen hun ervaringen met ZEVMB-zorg met ons wilden delen. Hartelijk dank aan iedereen die de moeite nam om onze vragen over knelpunten in de ZEVMB-zorg te beantwoorden. Want alleen samen kunnen we de ZEVMB-zorg verbeteren! 

We zijn hard aan het werk om alle antwoorden te verwerken en analyseren. Ook blijkt dat de prioritering van knelpunten tussen ouders en zorgverleners verschilt. Ouders ervaren het tekort aan regie op de ZEVMB-zorg als een zwaarder knelpunt dan zorgverleners, terwijl zorgverleners de administratieve lasten in de ZEVMB-zorg als een zwaarder knelpunt ervaren dan ouders. 

Hoe nu verder? Uit de verzamelde input worden thema’s gehaald die we tijdens een werksessie in mei zullen bespreken. Tijdens deze sessie zullen ouders, zorgverleners en zorgverzekeraars/zorgkantoren samen nadenken over wat er nodig is voor het realiseren van passende ZEVMB-zorg. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. 

Heb je nog niet aangegeven dat je wilt meehelpen om de ZEVMB-zorg te verbeteren? Vul dan dit formulier in.

Hier kun je meer lezen over de ZEVMB-zorgstandaard.