Ouderbijeenkomsten in de regio

In gesprek in de regio 

De werkgroep organiseert regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers van mensen met ZEVMB. Doel hiervan is om een kritisch klankbord en spiegel te organiseren voor ons werk en om ouders te ondersteunen bij het verkrijgen van een gelijkwaardige stem in het zorgproces rond hun kind. Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

In het voorjaar van 2018 is de eerste reeks bijeenkomsten voor ouders georganiseerd. De ouders benoemden de knelpunten die zij in hun dagelijks leven ervaren. Zie ook het verslag.

In januari en februari 2019 organiseert de werkgroep een tweede reeks bijeenkomsten voor ouders, verzorgers en hun naasten.  

Voor wie 

Alle ouders, verzorgers en naasten van mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) zijn welkom. Professionals die betrokken zijn bij voorzieningen als logeren, deeltijdwonen of dagbesteding in de verschillende regio’s zijn ook welkom, zij zijn aanwezig zodat ouders worden gehoord.

Programma ouderbijeenkomsten januari en februari 2019

We starten met een update van de pilotprojecten van Wij zien je Wel. Dit is hét moment om kritisch mee te kijken of wij op de goede weg zijn.  

Tijdens deze bijeenkomst focussen we ons op passend zorgaanbod in de regio, voor mensen met ZEVMB. Het toekomstperspectief van de pilot Logeren, deeltijdwonen en dagbesteding staat hierbij centraal. Wat wensen ouders? Wat is beschikbaar? Wat zijn goede voorbeelden? Is dit goed vindbaar? En wat kan er beter? Ouders en regionale aanbieders gaan hierover samen in gesprek. 

Bekijk hier het hele programma van de ouderbijeenkomsten. 

Waar en wanneer? 

De ouderbijeenkomsten worden in verschillende regio’s van Nederland georganiseerd.

Aanmelden 

Wij hopen dat je bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn. Bekijk de verschillende ouderbijeenkomsten en meld je meteen aan. Om zoveel mogelijk ouders te bereiken vragen we je deze uitnodiging ook door te sturen aan andere ouders met een kind met ZEVMB. We hebben ook een pdf gemaakt om te downloaden, uit te printen en door te sturen.