Procedure vaststelling ZEVMB

Het vaststellen of iemand binnen de groep van mensen met ZEVMB valt wordt gedaan door een landelijk team van ZEVMB experts. Dit team bestaat in ieder geval uit:

  • Artsen (kinderarts, kinderneuroloog en AVG artsen)
  • Gedragswetenschappers (orthopedagoog)

Als een kind / gezin in aanmerking wil komen voor deelname aan pilots die de Werkgroep Wij zien je Wel initieert, kan deze persoon worden voorgelegd aan dit expertteam om het predicaat ZEVMB te krijgen. Dit predicaat geldt alleen voor projecten die verband houden met Wij zien je Wel en heeft geen formele status. 

 

De procedure voor het verlenen van het predicaat ZEVMB:

1. Een professional of een gezin kan zichzelf aanmelden

2. De ouder/vertegenwoordiger of de professional kijkt naar de definitie en schat zelf in of de betreffende persoon binnen deze groep valt. Als zij denken dat dit zo is dan volgt stap 3.

3. De ouder/vertegenwoordiger vult een lijst met een aantal open vragen in (online). Gevraagd wordt om met weinig woorden toe te lichten hoe de verstandelijke en meervoudige beperkingen zich uiten. Ook vragen we de contactgegevens van de behandelend arts, orthopedagoog of evt. andere professional, die het beste op de hoogte is van de zorgsituatie rond het kind zodat hier met voorafgaande toestemming contact mee opgenomen kan worden. 

4. De ontvangen informatie wordt ter boordeling voorgelegd aan twee leden van het landelijke ZEVMB-team.

5. Als onderdeel van de boordeling wordt de behandelende arts/professional, die door de ouder is aangegeven, geconsulteerd.

6. Indien op basis van het voorgaande nog onvoldoende duidelijk is of sprake is van ZEVMB, dan kan door de experts besloten worden om de ouder/vertegenwoordiger te consulteren en eventueel een huisbezoek te doen.

7. Het oordeel of iemand wel of niet tot de groep ZEVMB behoort leggen de experts vast in een beveiligde online omgeving.

8. De ouders worden hierover mondeling geïnformeerd. Het is niet mogelijk om hier bezwaar tegen aan te tekenen.