Procedure vaststelling ZEVMB-predicaat

Het ZEVMB-predicaatteam van onafhankelijke experts stelt vast of iemand inderdaad tot de groep ZEVMB behoort en het ZEVMB-predicaat kan krijgen. Dit team bestaat uit kinderartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), (kinder)neurologen en gedragsdeskundigen. Zij hebben allemaal ruime ervaring met mensen met ZEVMB. 

Stappenplan aanvraag ZEVMB-predicaat  

1 Meld je aan via ons contactformulier.

2 Het contactteam stuurt je de online vragenlijst toe. 

3 De ontvangen informatie wordt ter boordeling voorgelegd aan twee experts van het predicaatteam. 

4 Als onderdeel van de toetsing wordt door het predicaatteam contact opgenomen met de behandelend arts/professional, die door de ouder is aangegeven in de online vragenlijst. 

5 Als uit de vorige stappen nog niet duidelijk is of er sprake is van ZEVMB, dan kunnen de experts ervoor kiezen om contact op te nemen met de ouders of een huisbezoek te brengen. 

6 Alle (medische) persoonsgegevens en de uiteindelijke toetsing door het predicaatteam, worden vastgelegd in een beveiligde omgeving waar alleen het contactteam en predicaatteam toegang toe hebben.  

7 Ouders worden door het contactteam op de hoogte gesteld van het oordeel van het predicaatteam. Als dit betekent dat iemand tot de categorie ZEVMB behoort, dan wordt dit schriftelijk bevestigd in de vorm van het ZEVMB-predicaat. Het contactteam denkt met je mee over passende ondersteuning. Wanneer het oordeel is dat iemand niet tot de categorie ZEVMB behoort, dan wordt in overleg met ouders gekeken hoe toch kan worden doorverwezen naar andere passende ondersteuning. 

8 Het uiteindelijke besluit van het ZEVMB-predicaatteam staat vast en kan niet meer veranderd worden. Wanneer je vermoedt dat de beoordeling niet goed is gegaan, kan op verzoek een onafhankelijke commissie vaststellen of dit het geval is. Zo ja, dan wordt de procedure opnieuw doorlopen.