Producten

18-6-'21

Het aanvragen van hulpmiddelen voor een gezin met ZEVMB

Susanna de Wit vertelt over alles wat zij tegenkomt bij het aanvragen van hulpmiddelen voor haar dochter Lily met ZEVMB:

7-10-'20

Rapport maatschappelijke businesscase Copiloten

Onderzoeksbureau Dock4 heeft een kosten-baten analyse gemaakt van de inzet van een Copiloot. Hieruit blijkt onder andere dat door de inzet van deze…
7-10-'20

Aanpak en opbrengsten pilot Copiloten (samenvatting)

We hebben een samenvatting gemaakt van het de aanpak en opbrengsten van de pilot Copiloten.
7-10-'20

Onderzoek 'Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte'

Het onderzoek van Partoer, Beernink en de RUG: ‘Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte’ laat zien dat het de moeite waard is om te…
12-3-'20

E-zine: 'Wij zien je Wel brengt beweging'

Verhalen over meer ruimte voor gezinsleven met ZEVMB

Inmiddels werken ouders, professionals, organisaties en instanties al ruim 2,5 jaar om samen om…
Beeld uit cover rapport
11-3-'20

Rapport: Onderweg van overleven naar leven

Onderweg

De werkgroep Wij zien je Wel is in september 2017 ingesteld door het ministerie van VWS. Alle werkgroepleden, ieder vanuit zijn eigen…
11-3-'20

Korte film 'Wat je niet ziet' (ook ondertiteld in Nederlands, Engels en Arabisch)

De korte film 'Wat je niet ziet' laat de impact zien van een kind met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) op het hele…
11-3-'20

Rapport: Van hulpvrager tot bouwopzichter

Van hulpvrager tot bouwopzichter

Geen gezin met een kind met ZEVMB ontkomt aan een aanpassing van de woning. We ontvingen veel signalen over…
8-3-'20

Praatplaten om met elkaar in dialoog te gaan

Ouders en zorginstellingen kijken allemaal door hun eigen ‘bril’ naar een bepaalde situatie. Hoe voer je dan een échte dialoog over soms moeilijke…
13-12-'19

Samenvatting Ouderbijeenkomsten (najaar 2019)

Lees de samenvatting van de regionale ouderbijeenkomsten die het najaar van 2019 door het hele land zijn georganiseeerd. De focus van deze…