Producten

28-2-'22

Hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); tips & tricks

Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Afhankelijk van de soort, functie en plaats van gebruik,…
28-2-'22

Mogelijkheden rechtsbijstand bij afwijzing van de Wmo-, Wlz of Jeugdwetaanvraag

In Nederland is veel geregeld over zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, etc. Hier zijn veel verschillende instanties bij betrokken, met ieder hun eigen…
25-2-'22

Handreiking Hulpmiddelen uit de Wmo

Hulpmiddelen en voorzieningen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Veel hulpmiddelen worden gefinancierd vanuit de Wet…
16-12-'21

Praatplaat 'Van overleven naar leven'ZEVMB staat voor Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen. Kinderen met ZEVMB (-18/18+) zijn niet in staat om zelf de wereld te…
18-6-'21

Het aanvragen van hulpmiddelen voor een gezin met ZEVMB

Susanna de Wit vertelt over alles wat zij tegenkomt bij het aanvragen van hulpmiddelen voor haar dochter Lily met ZEVMB:

7-10-'20

Rapport maatschappelijke businesscase Copiloten

Onderzoeksbureau Dock4 heeft een kosten-baten analyse gemaakt van de inzet van een Copiloot. Hieruit blijkt onder andere dat door de inzet van deze…
7-10-'20

Aanpak en opbrengsten pilot Copiloten (samenvatting)

We hebben een samenvatting gemaakt van het de aanpak en opbrengsten van de pilot Copiloten.
7-10-'20

Onderzoek 'Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte'

Het onderzoek van Partoer, Beernink en de RUG: ‘Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte’ laat zien dat het de moeite waard is om te…
12-3-'20

E-zine: 'Wij zien je Wel brengt beweging'

Verhalen over meer ruimte voor gezinsleven met ZEVMB

Inmiddels werken ouders, professionals, organisaties en instanties al ruim 2,5 jaar om samen om…
Beeld uit cover rapport
11-3-'20

Rapport: Onderweg van overleven naar leven

Onderweg

De werkgroep Wij zien je Wel is in september 2017 ingesteld door het ministerie van VWS. Alle werkgroepleden, ieder vanuit zijn eigen…