Producten

Startsein voor de pilots Wij zien je Wel

Deze tussenrapportage laat zien dat de werkgroep een beweging op gang heeft gebracht door met ouders, betrokken professionals en organisaties in gesprek te gaan. Op basis van deze gesprekken is een toekomstbeeld geschetst van hoe de kwaliteit van leven van ZEVMB gezinnen kan verschuiven van overleven naar leven. Om dit te realiseren starten we vijf pilotprojecten en dit document vormt hiervoor het startpunt.

 

 

In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB

De werkgroep Wij zien je Wel is gestart met diepte-interviews met gezinnen met ZEVMB, om te begrijpen en in kaart te brengen wat deze gezinnen meemaken. Het resultaat is een overzicht van knelpunten en oplossingsrichtingen die het startpunt zijn van ons werk. (klik op de afbeelding om te lezen) 

Rapport - In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB

 

Ouderbijeenkomsten 

Dit is het verslag van de acht regiobijeenkomsten met ouders van mensen met ZEVMB, waarin we de knelpunten uit het rapport ‘In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB’ verder hebben uitgediept. (klik op de afbeelding om te lezen) 

 

Omarmen van mensen met ZEVMB en hun gezinnen

Dit is het verslag van de landelijke bijeenkomst met een heel scala van professionals op 31 mei 2018. De deelnemers zijn geïnspireerd door elkaar en door professor Keirse om deze gezinnen te helpen ontzorgen. Deze bijeenkomst geeft een belangrijke impuls aan de beweging Wij zien je Wel. (klik op de afbeelding om te lezen) 

 

Chronische rouw bij gezinnen met ZEVMB door prof. E. Keirse

Bekijk de video

 

Omarmen van gezinnen met ZEVMB - 31 mei 2018

Bekijk de video