Producten

In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB

De werkgroep Wij zien je Wel is gestart met diepte-interviews met gezinnen met ZEVMB, om te begrijpen en in kaart te brengen wat deze gezinnen meemaken. Het resultaat is een overzicht van knelpunten en oplossingsrichtingen die het startpunt zijn van ons werk. (klik op de afbeelding om te lezen) 

Rapport - In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB

Ouderbijeenkomsten 

Dit is het verslag van de acht regiobijeenkomsten met ouders van mensen met ZEVMB, waarin we de knelpunten uit het rapport ‘In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB’ verder hebben uitgediept. (klik op de afbeelding om te lezen) 

Omarmen van mensen met ZEVMB en hun gezinnen

Dit is het verslag van de landelijke bijeenkomst met een heel scala van professionals op 31 mei 2018. De deelnemers zijn geïnspireerd door elkaar en door professor Keirse om deze gezinnen te helpen ontzorgen. Deze bijeenkomst geeft een belangrijke impuls aan de beweging Wij zien je Wel. (klik op de afbeelding om te lezen) 

Chronische rouw bij gezinnen met ZEVMB door prof. E. Keirse

(klik op afbeelding om de video te bekijken)