Onderzoek 'Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte'

Het onderzoek van Partoer, Beernink en de RUG: ‘Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte’ laat zien dat het de moeite waard is om te investeren in deze vorm van ondersteuning: de kwaliteit van leven van de gezinnen wordt beter en zij voelen zich er minder alleen voor staan. Er komt meer ruimte voor het gezin en voor de eigen ontplooiing van ouders. Ouders zijn blij dat ze altijd iemand kunnen bellen, die hun situatie goed kent en die meedenkt.