Rapport maatschappelijke businesscase Copiloten

Onderzoeksbureau Dock4 heeft een kosten-baten analyse gemaakt van de inzet van een Copiloot. Hieruit blijkt onder andere dat door de inzet van deze Copiloot de maatschappelijke besparing per gezin ruim 12.500 euro per jaar is. Ook wordt duidelijk dat elke extra geïnvesteerde euro voor de inzet van een Copiloot maatschappelijk 2,5 euro kan besparen. Diverse partijen profiteren van deze besparingen.