Rapport: Van hulpvrager tot bouwopzichter

Van hulpvrager tot bouwopzichter

Geen gezin met een kind met ZEVMB ontkomt aan een aanpassing van de woning. We ontvingen veel signalen over problemen met woningaanpassingen. In een enquête hebben we ouders gevraagd naar hun ervaringen: wat voor woning is nodig, wat zijn de kosten van de benodigde woningaanpassingen en wie betaalt ze, en hoe verloopt het proces? In het rapport staan de resultaten, inclusief belangrijke verbeterpunten. 

Lees hier het rapport: