Samenvatting Ouderbijeenkomsten (najaar 2019)

Lees de samenvatting van de regionale ouderbijeenkomsten die het najaar van 2019 door het hele land zijn georganiseeerd. De focus van deze bijeenkomsten lag op het thema hulpmiddelen.