Tussenrapportage Samen Kijken, samen werken (16 mei 2019)

In deze tussenrapportage lees je over de bevindingen van de werkgroep Wij zien je Wel, tot nu toe. De rapportage eindigt met een belangrijke oproep aan verschillende partijen om de beweging 'van overleven naar leven' te maken voor gezinnen met een kinder(en) met ZEVMB.