Verslag Ouderbijeenkomsten (januari en februari 2019)

Lees de samenvatting van de acht Ouderbijeenkomsten die in januari en februari 2019 door het hele land zijn georganiseeerd. De focus van deze bijeenkomsten lag op de thema's logeren, deeltijdwonen en dagbesteding in de regio.