Verslag ouderbijeenkomsten (voorjaar 2018)

Dit is het verslag van de acht regiobijeenkomsten met ouders van mensen met ZEVMB, waarin we de knelpunten uit het rapport ‘In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB’ verder hebben uitgediept. 

Bekijk ook het het filmpje van de bijdrage van professor Manu Keirse, waarin hij aan ouders uitleg wat het begrip chronische rouw inhoudt: