Nico van Stam

Regio
Rotterdam
Waarom ben jij regio ouder?

'Met elkaar aan de slag om knelpunten waar jezelf als ouder tegenaan loopt op te lossen, maar ook hiermee het bredere belang van de doelgroep te dienen door te voorkomen dat andere ouders hier in de toekomst tegenaan lopen.' 

E-mail
nicovanstam@gmail.com