Projecten

8-10-'18

Logeren, deeltijdwonen en dagbesteding

Aangezien ongeveer 90% van de mensen met ZEVMB (ongeveer 2000) thuis woont, is structurele respijtzorg cruciaal om als ouders/verzorgers deze zware…
8-10-'18

Hulpmiddelen, woningaanpassing en vervoer beter geregeld

Mensen met ZEVMB hebben vaak veel en diverse hulpmiddelen nodig. Er zal voor ZEVMB-gezinnen een landelijke bundeling van ZEVMB expertise zijn, een…
8-10-'18

Vindbaarheid van informatie, zorg en ondersteuning

We gaan een inventarisatie maken van relevante bestaande informatiebronnen en de organisaties die hieraan al werken (bijvoorbeeld EMB-…
8-10-'18

Toegang tot passende zorg

Het predicaat ZEVMB

Het vaststellen of iemand binnen de groep van mensen met ZEVMB valt wordt gedaan door een landelijk ZEVMB expertteam. Dit team…
30-7-'18

Copiloot naast het gezin

Deze pilot geeft inzicht in hoe ondersteuning van gezinnen het beste kan worden ingericht om de kwaliteit van leven, van zowel het gezin als geheel,…