Pilotprojecten

8-10-'18

Logeren, (deeltijd)wonen en dagbesteding

Verreweg de meeste mensen met ZEVMB wonen thuis. Structurele verlichting van de zware zorgtaken bij ouders en brusjes is cruciaal. Daarvoor is onder…
8-10-'18

Hulp- en vervoersmiddelen en woningaanpassing

Hulpmiddelen en voorzieningen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Het zijn er heel wat: van medische hulpmiddelen tot hulp bij…
8-10-'18

Toegang tot passende zorg

Het organiseren van passende zorg is heel complex. Ook als volkomen duidelijk is dát je kind intensieve zorg nodig heeft, dag en nacht, levenslang.…
30-7-'18

Copiloot naast het gezin

Een Copiloot ondersteunt gezinnen met een kind met ZEVMB. In de pilot onderzoeken we hoe dat het beste kan. Wat is nodig om de kwaliteit van leven te…