Projecten

23-12-'21

ZEVMB-zorgstandaard: Naar een landelijke norm voor de zorg voor ZEVMB

Ben je een ouder van een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)? Ben je zorgverlener, zorgverzekeraar of werk je…
18-1-'21

Paspoort ZEVMB

Gezinnen met een kind met ZEVMB ervaren een enorme administratieve last om op heel veel terreinen aanpassingen te organiseren voor hun kind. Daarom…
8-10-'18

Ontzorgen van ouders

Ontzorgen van gezinnen met ZEVMB is cruciaal in de beweging van overleven naar leven. We zijn ons in de eerste fase van Wij zien je Wel bewust…
8-10-'18

Materiële steun

Hulpmiddelen en voorzieningen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Het zijn er heel wat: van medische hulpmiddelen tot hulp bij…
8-10-'18

Bundeling expertise ZEVMB

We werken aan het borgen van de opgebouwde kennis en expertise op alle leefgebieden in een landelijk kenniscentrum met regionale expertisecentra, die…