Copiloot aan boord: hulp in gezinnen met een kind met ZEVMB (-18/18+)

Uit samenwerking tussen Wij zien je Wel en stichting 2CU is speciaal voor gezinnen met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen een vorm van onafhankelijke ondersteuning ontstaan: de Copiloten. Deze in ZEVMB-gespecialiseerde hulpverleners ondersteunen gezinnen bij (zorg)aanvragen, oplossen van knelpunten, organiseren en afstemmen van zorg en andere praktische zaken. Daarnaast bieden zij ook emotionele steun.

In de samenwerking tussen ouders en Copiloot blijven ouders de piloot en staat de Copiloot naast het gezin. Ouders en Copiloot zoeken samen naar de best passende ondersteuning voor elk gezinslid, op elk leefdomein. De Copiloot kent de uitdagingen van gezinnen met een kind met ZEVMB goed en heeft ervaring met het vinden van passende oplossingen.

Wij zien je Wel werkt nauw samen met Copiloten. Zo kunnen ouders via ons mailadres info@wijzienjewel.nl hun hulpvraag sturen, waarna ons contactteam in afstemming met ouders en in samenwerking met onder meer Copiloten kijkt naar de meest passende ondersteuning.

Uiteindelijk is voor de aanvraag van en Copiloot het ZEVMB-predicaat nodig. Dit predicaat helpt om bij instanties aan te tonen dat iemand tot de doelgroep ZEVMB behoort. Je kunt het predicaat hier aanvragen.

Meer informatie over de Copiloten vind je op de website www.Copilootaanboord.nl.