Copiloot naast het gezin

Deze pilot geeft inzicht in hoe ondersteuning van gezinnen het beste kan worden ingericht om de kwaliteit van leven, van zowel het gezin als geheel, als van de individuele gezinsleden te verbeteren. Hoe organiseer je dit het beste en welke sociaal-maatschappelijke en financiële consequenties dit heeft voor de verschillende stakeholders. Als er duidelijk meerwaarde is gaan we kijken hoe we deze functie structureel kunnen borgen .   

Een Copiloot ondersteunt het gezin bijvoorbeeld bij:

 • aanvragen van indicaties, medicatie en hulpmiddelen
 • afstemmen van de zorg, organiseren MDO, bijschakelen extra zorg of steun
 • maken en inzet van een centraal ondersteuningsplan en online gezinsdossier
 • verzamelen van informatie en opstellen verantwoordingsrapportage
 • signaleren en oplossen van knelpunten
 • signaleren en formuleren van de hulpvragen binnen het gezin en inschakelen van de juiste professionals
 • Copiloten worden speciaal voor deze inzet geselecteerd en begeleid. Copiloten vormen samen een landelijk leernetwerk en participeren in een regionaal van professionals.
 •  Ouders maken hun eigen gezinsdossier op een online platform (Jouw Omgeving). Zij nodigen selectief de Copiloot en andere professionals uit om op dit platform te participeren en informatie te delen.
 • In de pilot wordt een begeleidend onderzoek uitgevoerd dat antwoord geeft op de volgende vragen:
 1. Wat is de belangrijkste inhoudelijke bijdrage en meerwaarde van een Copiloot?
 2. Hoe kunnen Copiloten het meest effectief worden ingezet (praktisch, kennis, competenties, #uren)?
 3. (Hoe) kan een online omgeving de samenwerking rondom mensen met ZEVMB ondersteunen?
 4. Is het wenselijk om deze functie structureel te beleggen in het bestaande stelsel en zo ja hoe?

Werkwijze selectie en loting van de gezinnen voor de pilot Copiloten

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig te werk bij de selectie en lotingvan gezinnen voor deze pilot. Lees de uitgebreide toelichting

 

Toekomstperspectief

In 2023 krijgt elk gezin met iemand met ZEVMB de mogelijkheid om een Copiloot naast zich te hebben, die duurzame ondersteuning biedt. Deze Copiloot is geen uitvoerende professional, maar staat gelijkwaardig naast het gezin en loopt met het hele gezin mee.

Projectleider
Stephanie Vallianatos
E-mailadres
stephanie.vallianatos@wijzienjewel.nl