Copiloot naast het gezin

Een Copiloot ondersteunt gezinnen met een kind met ZEVMB. In de pilot onderzoeken we hoe dat het beste kan. Wat is nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren, voor ieder gezinslid en het gezin als geheel? Wat betekent dat voor betrokken organisaties, de samenleving en de financiering? Als er duidelijk meerwaarde is, gaan we kijken hoe we deze functie structureel kunnen borgen.   

Een Copiloot ondersteunt het gezin bijvoorbeeld bij:

 • aanvragen van indicaties, medicatie en hulpmiddelen.
 • afstemmen van de zorg, organiseren MDO, bijschakelen extra zorg of steun.
 • maken en inzet van een centraal ondersteuningsplan en online gezinsdossier.
 • verzamelen van informatie en opstellen verantwoordingsrapportage.
 • signaleren en oplossen van knelpunten.
 • signaleren en formuleren van de hulpvragen binnen het gezin en inschakelen van de juiste professionals.

 

Gezamenlijk leertraject

Copiloten worden speciaal voor deze inzet geselecteerd en begeleid. Ze vormen samen een landelijk leernetwerk en participeren in een regionaal netwerk van professionals.

Ouders maken hun eigen gezinsdossier op een online platform (Jouw Omgeving). Zij nodigen selectief de Copiloot en andere professionals uit om op dit platform te participeren en informatie te delen.

In de pilot wordt een begeleidend onderzoek uitgevoerd om goed te monitoren hoe deze rol het beste kan worden ingevuld.

 

Stand van zaken (december 2019):

 • Op dit moment worden 60 gezinnen ondersteund door een team van 16 Copiloten.
 • De Copiloten zijn veel bezig met regelwerk rond aanvragen, met opbouwen en onderhouden van een zorgteam rond het kind, en met de samenwerking met ziekenhuis.
 • Regelmatig blijkt dat een Copiloot de rol heeft van breekijzer, bijvoorbeeld bij een meerzorgaanvraag. 
 • Dagelijks bouwen de Copiloten en de gezinnen aan onderling vertrouwen: dit is niet vanzelfsprekend en vergt aandacht. Vanuit het vertrouwen ontstaat ruimte om vooruit kijken en aandacht voor het hele gezin.
 • De Copiloten leren veel van elkaar en samen. Dat blijkt hard nodig; er is veel kennis, deskundigheid, creativiteit en doorzettingskracht nodig om wegwijs om passende ondersteuning te organiseren. 
 • We bouwen aan een netwerk van vaste aanspreekpunten over ZEVMB in organisaties waar gezinnen regelmatig mee te maken hebben.
 • Het begeleidende onderzoek start met de tweede meting. Ook zijn met meerdere gezinnen en Copiloten verdiepende interviews gevoerd

 

Selectie en loting van de gezinnen

Bij de start van de pilot (in 2018) zijn we uiteraard zeer zorgvuldig te werk gegaan bij de selectie en loting van gezinnen voor deze pilot. Lees de uitgebreide toelichting. 

De pilot Copiloten heeft op dit moment zijn maximale aantal gezinnen bereikt. Daarom kunnen we nu geen nieuwe gezinnen toevoegen aan de pilot.

Het kan zijn dat er in de toekomst wel weer ruimte komt voor gezinnen om voor een Copiloot in aanmerking te komen. Het is belangrijk dat je kind om wie het gaat ook echt in de groep ZEVMB past. Als dat zo is, dan kun je je als geïnteresseerde hier melden.

 

Toekomstperspectief

In 2023 krijgt elk gezin met iemand met ZEVMB duurzame ondersteuning van een Copiloot aangeboden. Deze Copiloot is geen uitvoerende professional, maar staat gelijkwaardig naast het gezin en loopt met het hele gezin mee.

Projectleider
Stephanie Vallianatos
E-mailadres
stephanie.vallianatos@wijzienjewel.nl