Hulp- en vervoersmiddelen en woningaanpassing

Hulpmiddelen en voorzieningen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Het zijn er heel wat: van medische hulpmiddelen tot hulp bij liggen, zitten, bewegen, tillen en ondersteunen. En geen gezin ontkomt aan een woningaanpassing.

Een kleine greep uit noodzakelijke hulpmiddelen: ortheses, incontinentiemateriaal, douchebrancard, hooglaagbed, bedbox, aangepaste autostoel, aangepaste kinderwagen, rolstoel, eet/werkstoel, en een aangepaste bus. Ook een woningaanpassing is bijna altijd nodig. Het gaat dan o.a. om het realiseren van een aangepaste slaap- en badkamer beneden met tillift.

Het regelen van deze voorzieningen vraagt nogal wat. Van uitzoeken wat er moet en kan, tot de aanvraag, de toewijzing, de levering, het onderhoud, de vervanging en eventueel hergebruik. En als je verhuist begint een deel van dit proces opnieuw.

Hulp- en vervoermiddelen worden grotendeels vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en de Wmo (gemeente). Ook als een kind thuis woont en Wlz-zorg krijgt via het zorgkantoor. Er zijn nu veel loketten en voor elk hulpmiddel moet apart een aanvraag worden ingediend en is toekenning niet vanzelfsprekend. Vervolgens duurt het bij een aantal hulpmiddelen lang voordat het is geleverd. Dit maakt het regelen niet makkelijker, onzeker en het is heel tijdrovend. Voor ouders vaak een grote bron van frustratie. 

Stand van zaken (maart 2020):

  • We werken samen met ouders, Copiloten, gemeenten/VNG, hulpmiddelenleveranciers, zorgkantoren, zorgverzekeraars, revalidatieartsen en ergotherapeuten om knelpunten in beeld te krijgen en wegen naar vereenvoudiging en verbetering van dit proces te ontwikkelen.
  • Copiloten lossen concrete knelpunten in de gezinnen zo veel mogelijk op. Als zij er niet uitkomen worden ze ondersteund door het projectteam Wij zien je Wel.
  • We hebben een overzicht gemaakt van de hulpmiddelen die een gezin met een kind met ZEVMB nodig heeft (‘Palet Hulpmiddelen’). 
  • We hebben de door ouders ervaren knelpunten onderzocht en alternatieven voor de huidige complexe procedures uitgewerkt. Deze zijn ingebracht bij de ontwikkeling van het Actieprogramma hulpmiddelen o.l.v. VWS.
  • In het najaar van 2019 is een online enquête gehouden naar de ervaringen van ouders met woningaanpassingen, zie ‘Van hulpvrager tot bouwopzichter’.
  • We werken aan een overzicht  van wet- en regelgeving voor de meest voorkomende hulpmiddelen en voorzieningen.
  • We maken een keuzewijzer voor het kiezen en aanvragen van de verschillende hulpmiddelen.
  • We concentreren ons nu op de Wmo (gemeenten); zorgverzekeraars volgen.
  • We hebben contact met de andere landelijke initiatieven en projecten die zich met dit vraagstuk bezig houden.
  • In het najaar van 2019 hebben we weer regionale ouderbijeenkomsten ZEVMB georganiseerd,  waarin we dit thema samen met ouders en professionals verder is uitgediept.

 

Toekomstperspectief

In 2023 is er een aanbod van hulpmiddelen, woningaanpassingen, en vervoersmogelijkheden dat voldoet, en is het aanvraagproces hiervan eenvoudig, efficiënt en effectief geregeld. Kennis over aanvragen voor deze doelgroep is gebundeld en beschikbaar op de werkvloer en de processen waar mogelijk onafhankelijk van de financier (Wlz, Wmo, Zvw.) Het onderhoud van de materialen gebeurt efficiënt en hergebruik van hulpmiddelen is handig geregeld. 

Projectleider
Astrid van der Kooij
E-mailadres
Astrid.vanderkooij@wijzienjewel.nl