Hulpmiddelen, woningaanpassing en vervoer beter geregeld

Mensen met ZEVMB hebben vaak veel en diverse hulpmiddelen nodig. Er zal voor ZEVMB-gezinnen een landelijke bundeling van ZEVMB expertise zijn, een soort adviesteam, die uitvoerders en financiers adviseert bij aanvragen voor hulpmiddelen, woningaanpassing en vervoersvragen.

Deze expertise kan worden ingeroepen bij het proces van aanvragen, beoordelen, leveren en onderhouden. Wellicht ontstaan er vereenvoudigde werkwijzen, waar de wettelijk verantwoordelijke partijen samenwerken en met elkaar leren.

Toekomstperspectief

In 2023 is de aanvraag van hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoersmogelijkheden eenvoudig, efficiënt en effectief.  Het aanvraagproces wordt ondersteund door een landelijk expertteam. Aanvraag, levering en onderhoud is gestroomlijnd aan de voorkant en wordt aan de achterkant door verantwoordelijke financiers (gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar) volgens de wettelijke verantwoordelijkheden efficiënt verrekend.  Het onderhoud van de materialen gebeurt efficiënt, met zorg voor continuiteit en handig gebruik makend van hergebruik.

Projectleider
Astrid van der Kooij
E-mailadres
Astrid.vanderkooij@wijzienjewel.nl