Hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoer beter geregeld

Hulpmiddelen en voorzieningen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Het zijn er heel wat: van medische hulpmiddelen tot hulp bij liggen, zitten, bewegen, tillen en ondersteunen. En geen gezin ontkomt aan een woningaanpassing.

Een kleine greep uit noodzakelijke hulpmiddelen: orthesen, douchestoelen, aangepaste stoelen, douchebrancards, hooglaagbedden en/of bedboxen, aangepaste autostoelen, aangepaste kinderwagens, rolstoelen, aangepaste auto’s en bussen. Woningaanpassingen zijn bijvoorbeeld drempels verwijderen, deuren verbreden en een aangepaste badkamer.

Het regelen van deze voorzieningen vraagt nogal wat. Van uitzoeken wat er kan en wat je wilt, tot de aanvraag, de toewijzing, de levering, het onderhoud, de vervanging en eventueel hergebruik. En als je verhuist is het niet vanzelfsprekend dat je de hulpmiddelen mee kunt nemen…

Hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen worden grotendeels vergoed vanuit de zorgverzekering en de Wmo (gemeente). Ook als een kind thuis woont en Wlz-zorg krijgt via het zorgkantoor. Bij vervoer maakt het ook nog uit waar je heen gaat; vervoer naar de dagbesteding kan bijvoorbeeld anders gefinancierd worden dan vervoer in de vrije tijd. Veel loketten dus, wat het regelen niet makkelijker maakt. Voor ouders vaak een grote bron van frustratie.

 

Stand van zaken (juni 2019):

  • We bespreken vereenvoudiging en verbetering van dit proces met ouders, Copiloten, VNG, hulpmiddelenleveranciers, zorgkantoren, revalidatieartsen en ergotherapeuten.
  • Copiloten lossen concrete knelpunten in de gezinnen zo veel mogelijk op.
  • We hebben de door ouders ervaren knelpunten verzameld als input voor de vereenvoudiging van het proces.
  • We werken aan een overzicht  van wet- en regelgeving voor de meest voorkomende hulpmiddelen en voorzieningen.
  • We concentreren ons nu op de Wmo (gemeenten); zorgverzekeraars volgen spoedig.
  • We werken samen met alle betrokken partijen aan een alternatief voor de huidige complexe procedure.
  • We maken een keuzewijzer voor het kiezen en aanvragen van de verschillende hulpmiddelen.
  • We hebben contact met andere landelijke initiatieven en projecten die zich met dit vraagstuk bezig houden.
  • In het najaar organiseren we weer regionale ouderbijeenkomsten ZEVMB waarin we dit thema samen met ouders en professionals verder uitdiepen.

 

Toekomstperspectief

In 2023 is de aanvraag van hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoersmogelijkheden eenvoudig, efficiënt en effectief.  Aanvraag, levering en onderhoud zijn gestroomlijnd aan de voorkant en worden aan de achterkant door verantwoordelijke financiers (gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar) volgens de wettelijke verantwoordelijkheden efficiënt afgerekend. Het onderhoud van de materialen gebeurt efficiënt, met zorg voor continuïteit en handig gebruik makend van hergebruik.

Projectleider
Astrid van der Kooij
E-mailadres
Astrid.vanderkooij@wijzienjewel.nl