Hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoer beter geregeld

Hulpmiddelen en voorzieningen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Het zijn er heel wat: van medische hulpmiddelen tot hulp bij liggen, zitten, bewegen, tillen en ondersteunen. En geen gezin ontkomt aan een woningaanpassing.

Een kleine greep uit noodzakelijke hulpmiddelen: orthesen, douchestoelen, aangepaste stoelen, douchebrancards, hooglaagbedden en/of bedboxen, aangepaste autostoelen, aangepaste kinderwagens, rolstoelen, aangepaste auto’s en bussen. Woningaanpassingen zijn bijvoorbeeld drempels verwijderen, deuren verbreden en een aangepaste badkamer.

Het regelen van deze voorzieningen vraagt nogal wat. Van uitzoeken wat er kan en wat je wilt, tot de aanvraag, de toewijzing, de levering, het onderhoud, de vervanging en eventueel hergebruik. En als je verhuist is het niet vanzelfsprekend dat je de hulpmiddelen mee kunt nemen…

Hulp- en vervoermiddelen worden grotendeels vergoed vanuit de zorgverzekering en de Wmo (gemeente). Ook als een kind thuis woont en Wlz-zorg krijgt via het zorgkantoor. Er zijn nu veel loketten en voor elk hulpmiddel moet aparte aanvragen worden ingediend. Dit maakt het regelen niet makkelijker en het is heel tijdrovend. Voor ouders vaak een grote bron van frustratie. 

Stand van zaken (juni 2019):

  • We bespreken vereenvoudiging en verbetering van dit proces met ouders, Copiloten, VNG, hulpmiddelenleveranciers, zorgkantoren, revalidatieartsen en ergotherapeuten.
  • Copiloten lossen concrete knelpunten in de gezinnen zo veel mogelijk op.
  • We hebben de door ouders ervaren knelpunten verzameld als input voor de vereenvoudiging van het proces.
  • We werken aan een overzicht  van wet- en regelgeving voor de meest voorkomende hulpmiddelen en voorzieningen.
  • We concentreren ons nu op de Wmo (gemeenten); zorgverzekeraars volgen spoedig.
  • We werken samen met alle betrokken partijen aan een alternatief voor de huidige complexe procedure.
  • We maken een keuzewijzer voor het kiezen en aanvragen van de verschillende hulpmiddelen.
  • We hebben contact met andere landelijke initiatieven en projecten die zich met dit vraagstuk bezig houden.
  • In het najaar organiseren we weer regionale ouderbijeenkomsten ZEVMB waarin we dit thema samen met ouders en professionals verder uitdiepen.

 

Toekomstperspectief

In 2023 is er een aanbod van hulpmiddelen, woningaanpassingen, en vervoersmogelijkheden dat voldoet, en is het aanvraagproces hiervan eenvoudig, efficiënt en effectief geregeld. Kennis over aanvragen voor deze doelgroep is gebundeld en beschikbaar op de werkvloer en de processen waar mogelijk onafhankelijk van de financier (Wlz, Wmo, Zvw.) Het onderhoud van de materialen gebeurt efficiënt en hergebruik van hulpmiddelen is handig geregeld. 

Projectleider
Astrid van der Kooij
E-mailadres
Astrid.vanderkooij@wijzienjewel.nl