Logeren, (deeltijd)wonen en dagbesteding

Verreweg de meeste mensen met ZEVMB wonen thuis. Structurele verlichting van de zware zorgtaken bij ouders en brusjes is cruciaal. Daarvoor is onder meer goed passend aanbod nodig op het gebied van logeren, (deeltijd)wonen en dagbesteding.

We verkennen de wensen van ouders en van instellingen en maken per regio inzichtelijk wat er al beschikbaar is. We faciliteren dat belangrijke partijen regionaal in gesprek gaan over wat nog nodig is om meer en beter passend aanbod logeren, (deeltijd)wonen en dagbesteding mogelijk te maken.  We ondersteunen waar nodig het behoud van logeer- en woonvoorzieningen voor (Z)EVMB waar dit aanbod door financiering en complexiteit van inzet van bekwaam en betrokken personeel onder druk komt te staan.  

We zien een ontwikkeling waarbij ouders, professionals en organisaties nieuw vormen van samenwerken aangaan waarin zij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van aanbod waarbij de focus ligt op kwaliteit van leven van alle betrokkenen. 

Stand van zaken maart 2020:

 • We hebben met input van ouders en professionals een lijst met het landelijke aanbod van faciliteiten op het gebied van logeren, (deeltijd)wonen en dagbesteding gemaakt. Deze lijst krijgt in 2020 een structurele plek waar ouders en aanbieders hun ervaringen kunnen delen over het aanbod.
 • We verzamelen inspirerende praktijkvoorbeelden en delen deze in de regiotafels.
 • We bereiden met zorgkantoren, zorgpartijen en professionals regiotafels voor om rondom dit thema gezamenlijk passende nieuwe oplossingen te organiseren in betreffende regio.  
 • We inventariseren wat toekomstbestendig passend aanbod logeren, (deeltijd)wonen en dagbesteding voor ZEVMB nodig heeft (bijvoorbeeld veilig vervoer en structurele inzet van bekwaam personeel voorbij dag- en nacht en week- en weekenddiensten)

 

Toekomstperspectief

In 2023 zijn randvoorwaarden gecreëerd en zijn door aanbieders en financiers concrete stappen gezet voor de beschikbaarheid van voldoende en passend en kwalitatief goed aanbod van logeren, dagbsteding en (deeltijd)wonen voor mensen met ZEVMB.

  Projectleider
  Patricia Koster
  E-mailadres
  patricia.koster@wijzienjewel.nl
  Projectouder
  Zwantine Rijneveld