Logeren, deeltijdwonen en dagbesteding

Verreweg de meeste mensen met ZEVMB wonen thuis. Structurele verlichting van de zware zorgtaken bij ouders en brusjes is cruciaal. Daarvoor is onder meer goed passend aanbod nodig op het gebied van logeren, (deeltijd)wonen en dagbesteding.

We verkennen de wensen van ouders en van instellingen en maken per regio inzichtelijk wat er al beschikbaar is. We onderzoeken of de wensen van ouders (financieel) te matchen zijn met de mogelijkheden van instellingen. We faciliteren dat belangrijke partijen regionaal in gesprek gaan over wat nog nodig is om ‘passende respijtzorg’ mogelijk te maken. 

Stand van zaken:

  • We hebben met input van ouders en professionals een lijst met het landelijke aanbod van faciliteiten op het gebied van logeren, (deeltijd)wonen en dagbesteding gemaakt. Deze lijst wordt steeds aangevuld en bijgesteld.
  • We verzamelen inspirerende praktijkvoorbeelden en delen deze in de regiotafels.
  • Samen met het zorgkantoor van VGZ (Jessica Diepenhorst) bereiden we regiotafels voor. Zorgkantoren nodigen aan deze tafels ouders, zorgpartijen en professionals uit om rondom dit thema gezamenlijk passende nieuwe oplossingen te gaan organiseren in betreffende regio.  

 

Toekomstperspectief

In 2023 is er in elke regio in Nederland ten minste één, maar liefst meer organisaties/initiatieven die dagbesteding, logeren en (deeltijd)wonen aanbieden die aansluit op de behoefte van mensen met ZEVMB en hun gezinnen. Daarvoor zijn slimme en praktische oplossingen gevonden om het (ook financieel) haalbaar te maken.

Projectleider
Patricia Koster
E-mailadres
patricia.koster@wijzienjewel.nl