Logeren, deeltijdwonen en dagbesteding

Aangezien ongeveer 90% van de mensen met ZEVMB (ongeveer 2000) thuis woont, is structurele respijtzorg cruciaal om als ouders/verzorgers deze zware zorgtaak vol te houden.  Het aanbod respijtzorg voor deze groep is in de afgelopen jaren bijna geheel verdwenen, waarbij financiële motieven een belangrijke rol spelen.  We verkennen wat de wensen zijn specifiek voor mensen met ZEVMB voor dagbesteding, logeren en (deeltijd-)wonen. Per regio maken we inzichtelijk wat er is en wat nog nodig is om (passende) respijtzorg mogelijk te maken. 

Toekomstperspectief

In 2023 is er in elke regio in Nederland ten minste één, maar liefst meer organisaties/initiatieven die dagbesteding, logeren en (deeltijd-)wonen aanbieden aansluitend op de behoefte van mensen met ZEVMB. Daarvoor zijn slimme en praktische oplossingen gevonden om het (ook financieel) haalbaar te maken.

Projectleider
Patricia Koster
E-mailadres
patricia.koster@wijzienjewel.nl