Vindbaarheid van informatie, zorg en ondersteuning

De behoefte aan informatie over het kiezen en regelen van zorg en ondersteuning is groot. Bij ouders én bij professionals. Er is al veel informatie maar wat mist is specifieke informatie rondom ZEVMB, geordend vanuit de perspectieven van ouders en professionals. Waarbij uitwisseling van ervaringen tussen ouders onderling heel belangrijk is.

We hebben veel informatie en kennis uit het hele programma samengebracht en willen dat gaan ontsluiten in een landelijk kennispunt. Behoeften van ouders en professionals staan hierbij centraal. We zullen voor dit kennispunt de samenwerking zoeken met het programma Volwaardig Leven van VWS.

Stand van zaken (maart 2020):

  • We hebben een concept ordeningsprincipe ontwikkeld dat aansluit bij het perspectief van ouders. Deze is getoetst en verder verrijkt in een workshop op de landelijke WzjW-middag op 16 mei 2019.
  • Er zijn een aantal onderdelen, brokstukken ontwikkeld in de verschillende pilots, die we zullen inbrengen in een kennispunt ZEVMB.

 

Toekomstperspectief

In 2023 bestaat er een landelijk online kennispunt ZEVMB voor ouders en professionals. Via dit kennispunt kunnen alle betrokkenen elkaar laagdrempelig inspireren om samen tot passende oplossingen te komen voor een bepaald gezin en faciliteren dat het gezin zijn eigen plan kan trekken.

Projectleider
Ingrid Claassen
E-mailadres
ingrid.claassen@wijzienjewel.nl