Vindbaarheid van informatie, zorg en ondersteuning

We gaan een inventarisatie maken van relevante bestaande informatiebronnen en de organisaties die hieraan al werken (bijvoorbeeld EMB-expertisecentrum, BOSK, facebookgroepen etcetera). Daarnaast expliciteren we de wensen van ouders die in de inventarisatiefase (zie rapportages) zijn opgehaald. Op basis hiervan wordt een advies opgesteld welke acties nodig zijn om de vindbaarheid van informatie, zorg en ondersteuning te verbeteren.

Toekomstperspectief

In 2023 bestaat er een centraal kennispunt waar ouders, aanbieders en initiatiefnemers elkaar optimaal kunnen informeren over welke goede ondersteuning - van zorgverleners tot hulpmiddelen of boeken en films (voor het hele gezin) - beschikbaar zijn. Via dit (online) kennispunt kunnen alle betrokkenen elkaar laagdrempelig inspireren om samen tot passende oplossingen te komen voor een bepaald gezin en faciliteren dat het gezin zijn eigen plan kan trekken.