Vindbaarheid van informatie, zorg en ondersteuning

De behoefte aan informatie over het kiezen en regelen van zorg en ondersteuning is groot. Bij ouders én bij professionals. Er is al veel informatie maar wat mist is specifieke informatie rondom ZEVMB, geordend vanuit de perspectieven van ouders en professionals. Waarbij uitwisseling van ervaringen tussen ouders onderling heel belangrijk is.

We gaan de informatie en kennis uit het hele programma samenbrengen in een landelijk kennispunt ZEVMB. Behoeften van ouders en professionals staan hierbij centraal. Het kennispunt integreren we bij voorkeur in een bestaand, duurzaam informatiekanaal.

Stand van zaken (juni 2019):

  • We hebben een ordeningsprincipe ontwikkeld dat aansluit bij het perspectief van ouders. Deze is getoetst en verder verrijkt in een workshop op de landelijke WzjW-middag op 16 mei 2019.
  • Deze zomer zijn we gestart met het ontwerpen van een online kennispunt waarin de verzamelde informatie ondergebracht wordt. De opbrengsten van de workshops, van de verschillende pilots en input uit bestaande informatiekanalen vormen hiervoor de basis.

 

Toekomstperspectief

In 2023 bestaat er een landelijk online kennispunt ZEVMB voor ouders en professionals. Via dit kennispunt kunnen alle betrokkenen elkaar laagdrempelig inspireren om samen tot passende oplossingen te komen voor een bepaald gezin en faciliteren dat het gezin zijn eigen plan kan trekken.

 

Projectleider
Ingrid Claassen
E-mailadres
ingrid.claassen@wijzienjewel.nl