ZEVMB-paspoort

Het ZEVMB-paspoort helpt ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) de zorg en ondersteuning voor hun kind iets eenvoudiger en sneller te organiseren. Het hebben van het paspoort geeft aan dat is vastgesteld dat een kind ZEVMB heeft en dat ouders daarmee aanspraak kunnen maken op speciale afspraken. Het paspoort is vanaf 1 oktober 2022 aan te vragen.

Het ZEVMB-paspoort bestaat uit drie delen: het ZEVMB-predicaat, afspraken en informatie.  

  • Het ZEVMB-predicaat laat zien dat een team van onafhankelijke experts heeft vastgesteld dat een kind tot de doelgroep ZEVMB behoort. Lees hier meer over het ZEVMB-predicaat. 

  • In het deel ‘Afspraken’ staat beschreven waar houders van het ZEVMB-paspoort aanspraak op kunnen maken om zorg eenvoudiger te organiseren. Lees hieronder meer over de afspraken. 

  • In het ZEVMB-paspoort vind je links naar uitgebreide en actuele informatie op deze website.  

 

Hoe vraag je als ouder het ZEVMB-paspoort aan? 

Voor het aanvragen van een ZEVMB-paspoort voor je kind (-18/18+) moeten een aantal stappen worden doorlopen: 

  • Vul het aanmeldformulier in, volg daarvoor deze link
  • Het contactteam van ZEVMB.nl neemt contact met je op om te vragen of we je al ergens mee kunnen helpen. 
  • Na dit contact krijg een uitgebreid aanvraagformulier toegestuurd waarin we vragen om de medische gegevens van je kind. 
  • Een team van experts op het gebied van ZEVMB stelt vast of je kind binnen de definitie van ZEVMB valt. 
  • Als het expertteam vaststelt dat je kind inderdaad ZEVMB heeft, dan krijg je hiervan bericht en kun je het ZEVMB-paspoort downloaden. 

 

Hoe vraag je als zorgprofessional het ZEVMB-paspoort aan? 

Alleen ouders met een kind met ZEVMB kunnen een ZEVMB-paspoort aanvragen, maar als je als zorgprofessional vermoed dat een kind tot de ZEVMB-doelgroep behoort, dan kun je hierbij wel helpen! Niet alle ouders zijn bekend met het begrip ZEVMB en wat een paspoort voor hen zou kunnen betekenen. Wijs ze daarom op de informatie op deze website en breng ze in contact met het ZEVMB-kenniscentrum via info@zevmb.nl.  

 

Afspraken in het ZEVMB-paspoort 

In het ZEVMB-paspoort staan afspraken die het organiseren van zorg en ondersteuning voor een gezin met een ZEVMB-kind eenvoudiger moeten maken. Hieronder staat een overzicht van alle afspraken in het ZEVMB-paspoort, klik op de link voor meer informatie over de afspraak. Je gaat dan naar de website zevmb.nl, het nieuwe platform voor voor iedereen die informatie zoekt over zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. 

Daarnaast werken we eraan om de succesvolle pilot 'Logeren met je pgb'er' per 1 januari 2023 landelijk op te schalen, waarbij een volledig pakket voor logeren wordt aangeboden via het ZEVMB-paspoort. Dit betekent dat het logeren wordt vergoed , inclusief locatie en uren van het eigen zorgteam (pgb’er(s) en zzp’er(s). Zodra hierover afspraken gemaakt zijn, zullen deze worden toegevoegd aan het ZEVMB-paspoort. 

 

Meer informatie 

Heb je vragen over het ZEVMB-paspoort en -predicaat? Mail ons gerust! Dat kan via info@wijzienjewel.nl