ZEVMB-paspoort

Gezinnen met een kind met ZEVMB ervaren een enorme administratieve last om op heel veel terreinen aanpassingen te organiseren voor hun kind. Daarom is dit project erop gericht om voor deze kinderen met ZEVMB een paspoort te realiseren. Dit paspoort geeft straks middels een ‘vinkje’ in relevante systemen toegang tot snellere en eenvoudigere procedures, tot aanspreekpunten met kennis van deze doelgroep en daarmee tot meer samenhang tussen de verschillende procedures en systemen.  

 

Wat hebben we in de afgelopen periode gerealiseerd?

Er is een landelijk expertteam ZEVMB met kinderartsen, AVG-artsen, orthopedagogen en een kinderneuroloog. Zij stellen vast of iemand tot deze groep behoort (Procedure vaststelling ZEVMB). Hiervoor is een zorgvuldige procedure uitgewerkt, waarin altijd de behandelend arts wordt geconsulteerd, de gegevens vastgelegd worden in een beveiligd online omgeving en waarbij er over het resultaat altijd persoonlijk contact is met de aanvragers.

 

Wat is onze opgave in de komende periode?

  • We gaan het huidige proces verder uitwerken tot een formele procedure. Dit wordt uitgevoerd met een inhoudelijk team met vertegenwoordiging van het huidige expertteam ZEVMB, ouders, aangevuld met één of meer experts met kennis en ervaring met vergelijkbare procedures.
  • Het zoeken van een geschikte organisatie of instantie die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het toekennen van het paspoort.
  • Het verbinden van het paspoort met vereenvoudigde uitvoeringsprocessen en aanspreekpunten met ZEVMB kennis bij zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten, CIZ en SVB.

 

Stand van zaken

  • Een team van experts onderzoekt welke aanpassingen in de huidige procedure voor het beoordelen van ZEVMB nodig zijn in het licht van het paspoort ZEVMB.
  • Samen met de andere projectleiders/projectouders zijn we aan het bekijken welke procedurevereenvoudigingen gekoppeld worden aan het paspoort.
  • Samen met relevante organisaties en instanties gaan we kijken hoe het paspoort verbonden kan worden aan hun interne systemen en processen.
  • We verkennen waar we de uitvoering van het toekennen van het paspoort kunnen beleggen.

 

Toekomstperspectief

'Uiteindelijk zal het voor elke ouder van een kind met ZEVMB mogelijk zijn een 'ZEVMB-paspoort' aan te vragen. De aan de paspoort gekoppelde werkwijze is erop gericht dat het gezin minder administratieve last ervaart en meer samenhang. Dit paspoort is gekoppeld aan een ‘vinkje’ in relevante systemen, dat direct toegang geeft tot snellere of eenvoudiger procedures, waarbij professionals met kennis van ZEVMB aan de ‘systeemkant’ betrokken zijn.’

Projectleider
Michiel Rutjes
E-mailadres
michiel.rutjes@wijzienjewel.nl
Projectouder
Nico van Stam