Stuurgroep Wij zien je Wel

Als opvolger van de werkgroep is de stuurgroep Wij zien je Wel in het leven geroepen, die van VWS de opdracht heeft meegekregen om wat is opgebouwd en in gang gezet in de afgelopen 2 jaar zo goed mogelijk te borgen in de praktijk.

De missie van Wij zien je Wel is om te zorgen dat de kwaliteit van leven in gezinnen met iemand met ZEVMB de stap kan zetten van overleven naar leven, waarbij er aandacht is voor alle gezinsleden en voor alle betrokken professionals.

De stuurgroep bestaat uit een veelheid van stakeholders, bestuurders, een ouder en een arts en heeft een onafhankelijk voorzitter. Zij willen allen bijdragen aan het vereenvoudigen en leefbaarder maken van het leven van gezinnen met een kind met ZEVMB en werken hierin samen met het WzjW-team. In de komende twee jaar werken zij aan de opdracht:

  • Organiseer blijvende kennis- en expertise ontwikkeling over doelgroep ZEVMB.
  • Vereenvoudig procedures voor toegang en levering van passende ondersteuning en zorg en richt deze klantvriendelijk in.
  • Ontlast ouders, broers en zussen, zodat de gezinsleden naast de zorg ook kunnen participeren in de samenleving.

De leden van de stuurgroep: