Tarieven dagbesteding en behandeling kinderdagcentrum

Sinds 1 januari 2019 is de financiering van dagbesteding en behandeling in een kinderdagcentrum (KDC) veranderd. Veel ouders met een ZEVMB-kind houden ineens te weinig budget over voor zorg thuis. Dat komt door deze wijzigingen:

  1. Kinderdagcentra (KDC’s) zijn verplicht meer personeel in te zetten. Die positieve ontwikkeling heeft een onbedoeld gevolg: het KDC kan een hoger tarief rekenen, maar de pgb’s zijn hier niet op aangepast. Bij zorg in natura is het budget wel aangepast.
  2. Voor dagbesteding/behandeling in natura wordt geen vast bedrag meer van het pgb of mpt afgetrokken, maar de kosten voor de werkelijke uren. Die zijn vaak veel hoger dan het vaste bedrag was. Daardoor houd je minder pgb of mpt over.
  3. Betaling van behandelingen bij een Wlz-zorgaanbieder verliepen altijd via het zorgkantoor en werden afgehandeld via ZIN. In de nieuwe situatie lijkt het dat ook deze kosten verrekend worden via het pgb.

Kom je hierdoor in de problemen? Neem dan contact op met je zorgkantoor. Het zorgkantoor moet naar een oplossing zoeken. Als je er niet uitkomt kun je een mail naar ons sturen: info@wijzienjewel.nl.

Wij hebben deze punten ook aan de orde gesteld bij het ministerie van VWS.