Veelgestelde vragen over situatie corona voor ZEMVB-gezinnen (update: 9 maart 2021)

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen aan Wij zien je Wel, sinds de corona-uitbraak. We proberen antwoord te geven vanuit zowel het perspectief van gezinnen, als van zorgprofessionals die met deze gezinnen te maken hebben. Wij hebben deze vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoord en zullen deze pagina blijven updaten met actuele informatie. We verwijzen regelmatig naar infomatieve websites, om zo de meest actuele informatie te kunnen communiceren (laatste update: 9 maart 2021)

 

Vaccinaties

Wanneer kan mijn kind met ZEVMB (18-/18+) worden gevaccineerd?

Kinderen worden nog niet gevaccineerd, omdat nog onvoldoende duidelijk is of het vaccin voor kinderen veilig genoeg is.

Mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie kunnen vanaf februari het vaccin krijgen. De huisarts verstuurt de uitnodigingen voor de vaccinatie.

Wanneer kunnen mantelzorgers het vaccin krijgen?

Mantelzorgers vragen zich heel terecht af of zij voorrang krijgen bij het vaccineren. En of ze tegelijkertijd met degene voor wie ze zorgen de prik kunnen halen. Dat is helaas niet het geval. Mantelzorgers zijn niet als aparte groep opgenomen in de planning voor de vaccinatie. Daar was in de plannen van VWS wel even sprake van rond de jaarwisseling. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Dit betekent dat mantelzorgers géén voorrang krijgen. (bron: website MantelzorgNL: https://www.mantelzorg.nl/nieuws/de-stand-van-zaken-vaccineren-en-mante… )

Wanneer kunnen mijn zorgverleners (zzp’ers) worden gevaccineerd?

Zzp'ers vanuit WMO of WLZ zorg worden vanaf maart/begin april uitgenodigd voor de vaccinaties.

Voor de zzp'ers die onder de Jeugdwet vallen is het nog niet helemaal helder. Zij vallen onder ‘overige zorgverleners’ en die staan rond mei in de planning.

Meer informatie:

Wanneer worden de zorgverleners binnen een instelling gevaccineerd?

Instellingen volgen het instellings-vaccinatieplan.

Hoe worden zorgverleners (zzp’ers of binnen instelling) uitgenodigd voor de vaccinatie?

Zorgverleners (zzp’ers) krijgen via de budgethouder een uitnodiging om een vaccinatieafspraak te maken. SVB verstuurt deze uitnodigingen aan de budgethouders.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze uitnodigingen worden verstuurd. Dit hangt af van de beschikbaarheid van vaccins. Zodra er voldoende vaccins zijn, begint de SVB met het versturen van uitnodigingen.

Zorgverleners die bij een zorginstelling werken, worden via de zorginstelling uitgenodigd.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB)

Waar vind ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB)?

Deze zijn voor iedereen te koop, bijvoorbeeld op de website www.hulptroepen.nu   

Hoe worden de beschermingsmiddelen vergoed en verstrekt?

Bij coronaklachten van de mens met ZEVMB waarvoor wordt gezorgd is alleen vergoeding mogelijk als bij hem of haar sprake is van (milde) coronaklachten.

Hoe gaat dit in z’n werk? Ga als ouder naar je huis- of kinderarts en geef aan dat jouw kind (18-/18+) met ZEVMB coronaklachten heeft. Vervolgens wordt er een test afgenomen bij hem of haar. Tot de testuitslag bekend is, kan je met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van je kind (18-/18+) met ZEVMB, een korte termijn pakket PBM gratis ophalen bij de apotheek. Dit pakket bevat: handschoenen en chirurgisch mondneusmaskers, bril, schorten en flacon desinfectans.

Als je de uitslag van de coronatest hebt, zijn er twee opties:

1.         Als de testuitslag van je kind (18-/18+) met ZEVMB negatief is, dan zijn de PBM voor jou als mantelzorger niet meer nodig.

2.         Als de testuitslag van jouw kind (18-/18+) met ZEVMB positief is stelt de huisarts of de GGD een elektronisch recept op, op naam van je kind (18-/18+) met ZEVMB, waardoor je als ouder bij de apotheek een lange termijn pakket PBM kunt halen, of thuis kunt laten brengen. Ook dit pakket is gratis.

Er is geen mogelijkheid tot vergoeding van PBM bij mogelijke coronaklachten van verzorgenden (ouders, naasten, zorgprofessionals). Zij moeten zelf zorgen voor passende beschermingsmiddelen.

Op de website van Mantelzorg NL staat alles duidelijk uitgelegd.

Hier vind je de richtlijn voor de huisartsen vanuit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

 

Testen

Zijn er voor ons, onze gezinsleden en onze zorgverleners, tests beschikbaar wanneer er klachten zijn?

Ja, vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die passen bij het coronavirus zich laten testen. Wil je je laten testen? Bel 0800-1202 voor een afspraak om je te laten testen, of ga naar de website van het RIVM voor meer informatie.

Kunnen wij als gezin of zorgprofessionals gebruikmaken van sneltesten?

Er zijn nog geen betrouwbare sneltesten op de markt. De rijksoverheid adviseert om de commerciële sneltesten niet te gebruiken. Lees ook dit artikel.

 

Richtlijnen dagopvang en vervoer?

Wat is de regelgeving voor de dagbesteding? 

Het NJI heeft de algemene regelgeving hier op een rijtje gezet. 

Wat is de regelgeving als het gaat over zorgvervoer?

 

Kan ik een zorgbonus aanvragen voor mijn zorgverlener die als zelfstandige bij ons werkt?

Tot 12 april kun je ook voor je zorgverleners die als zelfstandige bij je werken ook een zorgbonus aanvragen.

Zij hebben zich ook streng aan de maatregelen gehouden en weinig of geen contact met anderen gehad om zo zorg te kunnen blijven geven. Ze hebben misschien meer uren gewerkt omdat andere zorgverleners ziek waren of niet konden komen. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken waarom jij voor je zorgverlener een zorgbonus wil aanvragen, maar daar zijn ook regel aan verbonden. Zij mogen bijvoorbeeld niet al een zorg bonus hebben ontvangen via een instelling waarbij ze werken.  Lees meer hierover op:

 

PGB en corona

Door de corona-uitbraak is de zorg voor ons kind (18-/18+) met ZEVMB nu anders dan voorheen. Hoe kunnen we noodzakelijke aanpassingen regelen en betalen?

De zorg kan in deze coronatijd niet altijd doorgaan zoals je gewend bent. Om de zorg toch zo goed mogelijk passend te houden of maken heeft het ministerie van VWS extra maatregelen genomen voor pgb-houders in de langdurige zorg.

Heb jij thuis vervangende en/of extra zorg nodig? Dan kan je deze inkopen met een toeslag voor extra kosten vanwege het coronavirus. Daarmee kan je:

1.        meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft of

2.        vervangende zorg inzetten;

Er is een formulier waarmee je deze toeslag voor extra kosten kunt aanvragen. Dit formulier moet naar je eigen zorgkantoor gestuurd worden. Op verschillende sites van zorgkantoren is deze informatie en het formulier inmiddels ook terug te vinden. Deze regeling geldt tot 31 december 2020.

Let op! Als je meer uren gaat declareren kan dit wel een effect hebben op andere toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag.

Kan ik de niet-geleverde zorg doorbetalen aan mijn pgb’ers?

De regeling over extra kosten die je moet maken door corona is verlengd tot en met 31 december 2021. Je kunt deze kosten blijven declareren via het EKC-formulier. Je mag alleen doorbetalen als jij of je zorgverlener corona heeft of in quarantaine moet.
De regeling geldt ook als je dagbesteding sluit vanwege besmetting of dat je dagbesteding vanwege de RIVM-richtlijnen niet de volledige ondersteuning kan bieden. Je moet wel een schriftelijke bevestiging van besmetting van jezelf, je zorgverlener of dagbesteding bij je administratie doen. Lees meer hierover:

Waar kan ik terecht voor het laatste nieuws en vragen over corona in relatie tot het PGB?

De volgend websites hebben het laatste nieuws en duidelijke vragen en antwoorden op een rijtje staan:

 

Medisch verloop corona

Er zijn aanwijzingen dat het ziekteverloop van het coronavirus bij kinderen met medische problemen, net als bij gezonde kinderen, ook relatief mild verloopt. Klopt dat?

Ja, dat klopt. Lees het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen doet onderzoek naar het coronavirus en de impact hiervan op mensen met een verstandelijke beperking. Lees meer op hun website

 

Emotionele ondersteuning

Waar kan ik als naaste van iemand met ZEVMB terecht voor een luisterend oor?

Je kan bij Stichting 2CU terecht voor ondersteuning als familielid of naaste van een kind (18-/18+) met ZEVMB.

2CU biedt geen professionele hulp, maar wel een luisterend oor en de mogelijkheid om samen naar oplossingen te zoeken. Juist in deze spannende tijden kan dit heel prettig zijn. Lees hier meer informatie.

 

Andere nuttige informatie: