Verdieping

20 maart 2018 - In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB

De werkgroep Wij zien je Wel heeft als doel om de kwaliteit van leven van gezinnen rondom ZEVMB te verbeteren. Wij zijn gestart met diepte-interviews met gezinnen met ZEVMB, om te begrijpen en in kaart te brengen wat deze gezinnen meemaken. Het resultaat is een overzicht van knelpunten en oplossingsrichtingen die het startpunt zijn van ons werk.

Wij zullen dit verder uitdiepen in gesprek met ouders en professionals in het voorjaar van 2018. Vervolgens gaan we op basis van deze inventarisatie met concrete verbeteringen aan de slag. We zullen met aanbevelingen komen en best practices ontwikkelen, die ook voor andere groepen of in andere domeinen toepasbaar zijn. We zullen hierin steeds verbinding zoeken met de vele initiatieven die er in dit veld al worden opgezet.

De rapportage kun je hieronder lezen. 

Rapport - In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB