Werkgroep Wij zien je wel

In het voorjaar van 2017 hebben ouders van ZEVMB kinderen met de campagne ‘Ik zie je wel’ aan de bel getrokken bij publiek en overheid om aandacht te krijgen voor hun kinderen en voor hun gezinnen. Aandacht voor betere kwaliteit van leven en van zorg en minder bureaucratie. Dat was aanleiding voor Staatsecretaris Martin van Rijn om een onafhankelijke werkgroep in het leven te roepen, de werkgroep ‘Wij zien je wel’.

De werkgroep ‘Wij zien je wel’ is gestart op 7 september 2017 en heeft als opdracht om vanuit het perspectief van mensen met een zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperking (ZEVMB) te kijken naar hun behoeften en naar knelpunten in de zorg en ondersteuning .Zowel voor het ZEVMB kind zelf als voor het gezin. Vanuit deze inventarisatie en identificatie zoekt zij naar oplossingen en verbetermogelijkheden en stimuleert zij waar mogelijk de totstandkoming van die verbeteringen.

De werkgroep stimuleert vervolgens om de oplossingen en verbetermogelijkheden te vertalen naar generiek toepasbare oplossingen, die ook waardevol zijn in situaties met minder ernstige beperkingen.

Leden van de werkgroep

Ton Heerts - voorzitter
Ab Klink - perspectief verzekeraar
Sarike de Zoeten - gezinsperspectief
Vanessa Liem - gezinsperspectief
Eric van der Burg - wethouder - perspectief gemeente
Jan van der Kruis - perspectief zorgaanbieder
Marije van der Horst - verpleegkundig perspectief
Esther Bakker - van Gijssel - perspectief artsen voor verstandelijk gehandicapten
Arda Derksen - Lubsen - perspectief kinderartsen
Carien van Hooff - kwartiermaker