ZEVMB-gezin

ZEVMB-gezin

Een ZEVMB-gezin is een gezin rondom iemand met ZEVMB, die ofwel thuis woont ofwel (deels) in een instelling.

Mensen met ZEVMB*

  1. hebben altijd een zeer ernstige verstandelijke beperking, zodanig dat het IQ niet betrouwbaar
    te meten is **
  2. kunnen niet gericht en bewust (voort)bewegen.

Vaak gaat dit gepaard met spasticiteit, scoliose, epilepsie, problemen met zien en horen, met eten, drinken en/of slapen. Zij kunnen niet spreken, maar uiten zich meestal op een andere manier.  Voor een uitgebreidere beschrijving, lees meer

* De basis van deze definitie is de position paper die door het team van prof. Annet van der Putten is beschreven en een bijeenkomst met een team van experts.
** Dit onderscheidt zich van EMB waarbij het IQ hoger ligt (20-35) en waarbij mensen meer motorische ontwikkelmijlpalen hebben doorlopen. 

Pilot Copiloten

Voor ZEVMB-gezinnen is er de mogelijkheid om mee te doen met de pilot Copiloten.  Deze pilot is alleen voor gezinnen met iemand met ZEVMB. Om te weten of in jullie situatie sprake is van ZEVMB, kijk je naar bovenstaande beschrijving. 

Kijk voor meer informatie over deelname aan de pilot onder Copiloten.